Presentació

Els vehicles de mobilitat personal, reptes i oportunitats

Els VMP han esdevingut una alternativa a les modalitats de transport més convencionals. Són mitjans de transport eficients, còmodes, ràpids, fàcils de transportar i respectuosos amb el medi ambient. Cada cop guanyen més usuaris, sobretot a les ciutats, i aquest increment obliga a regular -ne l'ús. La proliferació de VMP ha comportat un augment del nombre de sinistres en què estan involucrats. El 2020 es van produir més de 100 sinistres en què van morir sis persones. El 98% van ocórrer a ciutat.

El 27è Fòrum vol abordar quins reptes i oportunitats comporta la irrupció dels vehicles de mobilitat personal des del punt de vista legislatiu, normatiu i quin és l'encaix d'aquests, en l'espai urbà i en la convivència pacífica amb la resta d'actors de la mobilitat, sobretot vianants i ciclistes.

Els vehicles de mobilitat personal,
reptes i oportunitats

13 de desembre de 2021