CENTRE ASSISTENCIAL RASET

Passatge de Capdevila, 14 - 8
08032 Barcelona