ESCOLA DE MUSICA TRI-TÓ

ESCOLA DE MUSICA TRITO
Ronda del Guinardó, 241 - 243
08041 Barcelona
Telèfon: 
Horari: 
dilluns - divendres: 11:00-14:00, 15:00-20:00 ,
Per a les clases i sales d'assaig, hores concertades.
L'objectiu de l'Escola de Musica Tri-Tò és desenvolupar en l’alumne les capacitats que li permetin entendre, expressar-se i fluir amb la música. Al mateix temps, enriquint la sensibilitat i el desenvolupament intel·lectual, i es potenciant la capacitat de convivència i superació personal de l’aprenent.

Per aquests motius, es dóna importància a la formació en tots els instruments, en orquestres simfóniques, orquestres de guitarra, cant coral, big bands, combos i grups de cambra, per a fomentar la pràctica de conjunt entre els alumnes, conèixer nous repertoris i adquirir l’experiència de realitzar concerts públics.
D’altra banda, també aportem a l’alumne una educació musical que li permet, si ho desitja, continuar i accedir als estudis superiors de música.

A més a més fem ensenyament d'assignatures teóriques de grau professional i grau elemental tant de música clàssica com música moderna i clases de música des de nadons a adults i disposem de sales d'assaig de lloguer.

Som una Escola de Música Autoritzada pel Departament d’Ensenyament