LA PANADERIA DE PEDRELL

Carrer de Pedrell, 135 - 137
08032 Barcelona