RESIDENCIA VIL•LA SALUT

Carrer de Francesc Alegre, 26
08024 Barcelona