Saneamientos Carmelo S.L. 2
Carrer de Lugo, 45 - 49
08032 Barcelona
Telèfon: 
Horari: 
dilluns - divendres: 8:00-17:00
Subministrament de materials per a l'obra i construcció.
Comerç associat a: