infoJOVE Eixample

infoJOVE Barcelona

Pas endavant per consolidar l’equipament juvenil de la Casa Groga al Fort Pienc

dj., 10/20/2022 - 09:20

Redacció

Urbanisme. S’aprova inicialment la modificació del Pla general metropolità per ajustar el planejament urbanístic del pont de Marina i el carrer de Ribes i per garantir la viabilitat del projecte juvenil d’aquest espai.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat inicialment la modificació del Pla general metropolità (MPGM) per a la reordenació dels sòls situats al costat nord del pont de Marina i per fer un ajust viari al carrer de Ribes. Aquest canvi en el planejament urbanístic de la zona permetrà garantir la viabilitat futura del projecte juvenil que s’està duent a terme a l’equipament de la Casa Groga i tirar endavant la rehabilitació de l’espai prevista.

La proposta té per objectius ajustar el planejament a la realitat actual i donar una solució definitiva d’ordenació de dos espais que ocupen una posició central en la futura xarxa d’eixos verds de l’Eixample. 

El primer espai és el que està situat al costat nord del pont de Marina. En aquesta zona és on es produiran les transformacions més importants, amb més espai lliure i nous equipaments per al barri. Es manté la ubicació del parc de neteja existent, en soterrani i amb enjardinament a la part superior. També es proposa, per exemple, mantenir el front edificat del carrer d’Alí Bei, protegir l’habitatge existent i que la Casa Groga passi a tenir la qualificació d’equipament que li correspon.  

En el segon espai, situat al carrer de Ribes, entre els carrers de Roger de Flor i Sardenya, es reordenen els sòls. Es proposa qualificar de verd una part del sòl i fer un ajust viari del carrer de Ribes, entre l’estació del Nord i el carrer de Sardenya. Aquest ajust permetrà consolidar el carrer de Ribes com a eix cívic al voltant del Mercat del Fort Pienc, seguint la línia dels eixos verds i del model de ciutat de la Superilla Barcelona. Amb aquests canvis, la superfície de verd augmentarà en 945 metres quadrats.