infoJOVE Barcelona

In-forma’t 2022! Activitats per trobar el teu itinerari acadèmic

18/01/2022 - 09:24 h

Aram Ramon Perelló

In-forma’t 2022! Activitats per trobar el teu itinerari acadèmic

La campanya In-forma’t és un projecte adreçat als i les joves de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana amb la finalitat de facilitar informació, orientació i assessorament, tant de l’oferta educativa de la nostra ciutat, com dels possibles itineraris formatius a realitzar, per poder decidir un futur acadèmic amb major seguretat.

A través d’una 50a d’activitats gratuïtes realitzades entre el 25 de gener i el 24 de març de 2022 es poden descobrir totes les opcions formatives que existeixen per apropar els i les jove als seus objectius acadèmics i professionals.

La campanya ofereix informació i orientació sobre els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), Proves d’accés, Batxillerat, Cicles Formatius i Estudis Universitaris a través d’informadors i informadores juvenils, diverses activitats realitzades a la ciutat i també amb l’ajuda professionals especialitzats en cada matèria. D’aquesta manera es conforma un programa de qualitat i d’experiència en l’orientació educativa que compta amb la valuosa col·laboració de nombroses entitats i institucions.

En el programa complet hi ha activitats virtuals i presencials, i per assistir a les activitats serà necessari fer una inscripció prèvia. La programació d’aquesta campanya està repartida en quatre blocs de treball: Què sóc i què m’agrada?, Quins camins puc escollir?, Quina oferta existeix? i És com m’ho imagino? El primer eix respon als interessos, motivacions i aptituds dels aspirants, i consisteix en tallers i dinàmiques d’autoconeixement i descoberta del propi perfil acadèmico-professional, així com activitats per a grups-classe.

En el marc de l’eix ‘Quins camins puc escollir?’ s’aprofundeix en els itineraris acadèmics amb xerrades sobre les diferents vies d’accés i els seus requisits per arribar als objectius acadèmics. En aquest apartat hi ha activitats per a famílies que es troben que els seus fills acaben la secundària sense tenir clar un destí i necessiten acompanyament i activitats per a grups-classe i professionals dels serveis socials. A més, també hi ha una jornada dedicada a les opcions per treballar a l’administració pública.

Pel que fa al bloc ‘Quina oferta existeix?’, s’aborda la formació reglada i no reglada amb xerrades a càrrec de personal docent per donar a conèixer els diferents estudis que es poden triar: batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris i altres formacions d’àmbit no reglat. Aquestes xerrades s’endinsen en totes les opcions i vies d’accés al batxillerat, el detall de les famílies professionals dels cicles formatius, els plans d’estudi i les sortides de diferents graus universitaris; i les opcions per a joves amb necessitats específiques de suport educatiu. Per a aquest col·lectiu, hi haurà la jornada ‘Opcions formatives per a joves amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)’, desenvolupada amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

Finalment, en l’eix ‘És com m’ho imagino?’, es faran trobades amb estudiants i professionals on els joves podran parlar amb estudiants que cursen allò que ells es plantegen triar, així com visites a empreses i entitats per poder preguntar tot allò que els interessi.

En aquesta edició 2022 es prioritzen algunes de les activitats clàssiques de la campanya In-forma’t, com són les jornades informatives “Com afrontar les PAU?”, “Coneix-te i decideix!”, “Treballar a l’administració. Àmbit Ensenyament” i les jornades de “Cicles formatius” i “Graus universitaris”, però també cal destacar les activitats per a famílies “Fill/a s’acaba l’ESO. I ara què fem?”, “Formació no reglada per joves i professionals” i les visites a empreses de la campanya Explora. Completen els aspectes destacats de l’edició 2022 jornades dedicades a les “Necessitats específiques de suport educatiu” i les dedicades a nous camps formatius en auge com la formació de “Pilotatge de Drons”. 

La campanya In-forma’t és una iniciativa del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, a través del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) i els Punts infoJOVE (PIJ) de Barcelona Punts JIP (Jove, Informa’t i Participa).

La Guia d’Estudis Postobligatoris

La campanya In-forma’t va acompanyada de la ‘Guia d’estudis postobligatoris’, que recull totes les opcions en les diferents trajectòries acadèmiques.

La Guia d’estudis postobligatoris, elaborada pel Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb els serveis infoJOVE Barcelona i amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), vol ajudar els joves en el seu camí formatiu professional i permetre’ls explorar tot el que ofereix el seu entorn

Aquesta guia inclou totes les opcions formatives per connectar els i les joves amb el seu futur i també consells d’orientació per promoure l’autoconeixement, identificar totes les pressions que els condicionen a l’hora de triar el seu camí, rebutjar prejudicis, conèixer l’oferta formativa, explorar el món laboral, treballar les seves competències i afrontar la por a equivocar-se.