Prestacions econòmiques d’especial urgència davant la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària

Prestació econòmica d’urgència que s’atorga a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària i que són titulars d’un contracte de lloguer o estan cercant habitatge.

Vincles BCN

Actualitzada 2020
És un servei de l’ Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de la tecnologia i del suport d’equips de dinamització social.

Encara no s'ha creat cap contingut per la portada.