Ajudes destacades

Prestacions econòmiques d’especial urgència davant la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària

Prestació econòmica d’urgència que s’atorga a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària i que són titulars d’un contracte de lloguer o estan cercant habitatge.

Ajudes destacades

Prestacions econòmiques d’especial urgència davant la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària

Prestació econòmica d’urgència que s’atorga a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària i que són titulars d’un contracte de lloguer o estan cercant habitatge.

Encara no s'ha creat cap contingut per la portada.