Barcelona i el Bon Pastor: Les transformacions i el projecte museístic de l’habitatge popular

30 de setembre de 2021

Districte Sant Andreu

El Muhba ofereix una nou cicle de jornades internacionals d'estudi en torn al patrimoni habitacional dels barris obrers de la ciutat.

El Muhba ofereix una nou cicle de jornades internacionals d'estudi en torn al patrimoni habitacional dels barris obrers de la ciutat.

Aquí pots trobar la programació íntegra de la jornada.

Dijous 7 d’octubre de 2021

La quarta jornada, conclusiva del cicle, analitza el període que va del final del franquisme al present, amb els canvis d’enfocament de les polítiques de l’habitatge a Barcelona i la necessitat d’actuar en profunditat sobre el patrimoni heretat. Si en un primer moment les operacions es van centrar en la imprescindible rehabilitació dels habitatges i els barris construïts en l’etapa anterior, en el cas del Bon Pastor també es va concloure, no sense tensions, que la qualitat dels edificis no assegurava les condicions de confort i habitabilitat pròpies d’un habitatge actual.

Destaca en aquest context la decisió de conservar dues illes de les Cases Barates del Bon Pastor, en una de les quals es narrarà la història de l’habitatge popular a Barcelona. Aquesta operació és el fruit de un extens treball de camp, investigació, conservació i rehabilitació del patrimoni a càrrec del MUHBA, que va comptar amb la participació i col·laboració decisiva dels habitants del barri i de les institucions i va esdevenir un exemple modèlic d’intervenció que entra ara en les seves fases finals.

16.00 h
Presentació de la jornada

16.15 h
L’època de la democràcia i les polítiques de rehabilitació de l’habitatge social a Barcelona
Carme Trilla, Pere Serra

17.00 h
L’interior domèstic, mirall de gustos i identitats canviants (1959-1986)
Isabel Campi, Isabel del Río

17.45 h
Pausa

18.00 h
El museu del Bon Pastor en el context de l’eix patrimonial del Besòs
Xavier Tarraubella, MUHBA

18.15 h
Les cases barates del Bon Pastor: narrar l’habitatge obrer i els seus habitants en el temps
Ponent: Paolo Sustersic
Equip de recerca del MUHBA (Daniel Alcubierre, Carmen Cazalla, Andrea Manenti, Aina Mercader, Natàlia Hervás, Jordi Ramos, Paolo Sustersic)

19.00 h
La conservació de la memòria del Bon Pastor, una tasca col·lectiva
Salvador Angosto

19.15 h
Debat amb els convidats de la fila zero

20.00 h
Conclusions i cloenda

Comparteix aquest contingut