Activitats públiques 2013

Presentem aquí la relació de totes les activitats públiques organitzades pel Museu d’Història de Barcelona durant l’any 2013.

 

Espais patrimonials nous i renovats

Exposicions

Exposicions del MUHBA
Exposicions en col·laboració

Conferències, Seminaris i Jornades

Cicles de conferències de les exposicions
Jornades i seminaris
Diàlegs d’Història Urbana

Publicacions

Guies d’Història Urbana
Col·lecció Pòsits
Col·lecció Documents
Llibrets de sala
QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)
MUHBA Butlletí
Obres singulars
Webs temàtiques

Formació

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat
Cursos
Estudis de postgrau

Educació en el lleure

Tallers infantils i familiars
Casals infantils

Itineraris

Itineraris d’Història Urbana
Itineraris d’autor

Visites

Visites comentades
Visites comentades d’autor

Concerts i recitals

Música

Nous patrimonis de Barcelona

Patrimoni musical
Patrimoni alimentari

MUHBA Europa

Xarxa de treball de museus de ciutat

Amics del MUHBA

Visites, Itineraris i Conferències
Viatges i Sortides
Altres

 

Espais patrimonials nous i renovats


MUHBA Plaça del Rei

MUHBA Temple d’August. Nova museografia, novembre de 2009.

MUHBA Via Sepulcral Romana. Obertura, novembre de 2009.

MUHBA Domus de Sant Honorat. Obertura, abril de 2010.

MUHBA El Call. Obertura, febrer de 2008; fase II, desembre 2010; fase III març 2015

MUHBA Santa Caterina

MUHBA Vil·la Joana

MUHBA Park Güell. Nova museografia, maig de 2010.

MUHBA Fabra i Coats. Sanejament sala de calderes, estiu de 2011; fase II en preparació.

MUHBA Casa de l’Aigua. Obertura, febrer de 2011; fase II en curs.

MUHBA Refugi 307

MUHBA Oliva Artés. Inici de les obres de la fase I, novembre de 2011.

MUHBA Turó de la Rovira. Obertura, març de 2011; fase II març 2015

Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2012
Guardó biennal creat pel CCCB l'any 2000 per reconèixer i potenciar el moviment de recuperació i creació d'espais públics a les ciutats europees. Premi concedit per l'arranjament del Turó de la Rovira, promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Agència de Promoció del Carmel, del Museu d’Història de Barcelona i d’Entorns SA

Porta de Mar i Termes Portuàries de Barcino. Obertura, març de 2012

MUHBA Domus d'Avinyó, 15

 

 

Exposicions

Exposicions del MUHBA

01    El món de 1714
Del 20 de desembre de 2013 al 28 de setembre de 2014
Comissariat: Clàudia Pujol

 

 

Exposicions en col·laboració

01    Acció defensa passiva
Del 15 de maig al 29 de setembre de 2013
Fernando Prats EN RESiDÈNCIA a l’Institut Menéndez y Pelayo

02    Perifèries Urbanes, on la ciutat perdia el nom. Barcelona, 1947-1985
De l’1 d’Agost de 2013 al 31 de gener de 2014


       

Conferències, Seminaris i Jornades

 

Cicles de conferències de les exposicions

L’Enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona
L’automoció a la Barcelona de postguerra. Entre les empreses i l’Estat.
Jordi Nadal i Jordi Catalan, 14 de febrer de 2013.
Enginy i emprenedoria en temps difícils. Del gasogen a les motos i als microcotxes
Manuel Garriga i Lluís Virós, 21 de febrer de 2013.
Relats e MYMSA, motos i microcotxes fets a Sant Andreu
Josep Aragall i Jaume Aragall, 28 de febrer de 2013.
Microcotxes i altres innovacions en el clima econòmic i social de la Barcelona dels cinquanta
Francesc Roca i Josep M. Cortès, 7 de març de 2013.
Els microcotxes, de la història al col·leccionisme
Claudi Roca, Jaume Jubert, Eduard Esteva i Antoni Tachó, 14 de març de 2013.

 

 
PROGRAMACIÓ CENTRE DE RECERCA I DEBAT: Calendaris
 

 

Jornades i seminaris

01    Gaudí i la Renaixença: la Casa Bellesguard
15 i 22 de gener de 2013

El Romanticisme i la Renaixença catalana
Carles Rius Santamaria, Universitat de Barcelona

La geometria de Peter Lenz en l’obra de Gaudí
Carles Rius Santamaria, Universitat de Barcelona

02     Construir la imatge de Barcelona. Creixement urbà, patrimoni i representació de la ciutat al segle XX
29 d’abril de 2013

On la ciutat perdia el nom. Mirades fotogràfiques de l’expansió i de la perifèria de Barcelona de 1947 a la Transició
Marta Delclós, documentalista.

Presentació del projecte de recerca i expositiu sobre el tema impulsat des del Centre de Recerca i Debat del MUHBA.
Contrapunt a càrrec de Jordi Calafell, Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La transformació de Barcelona i la diversificació de les representacions i els imaginaris urbans, 1979-2007
Col·loqui amb Xavier Antich, Universitat de Girona, i Manolo Laguillo, Universitat de Barcelona

La història urbana en la construcció de la mirada i en la definició del patrimoni. Reflexions a partir del projecte
Barcelone vue du Besòs, 1997-2007 Patrick Faigenbaum, École des Beaux-Arts de Paris,
i Joan Roca i Albert, Museu d’Història de Barcelona

Àrees’ versus ‘paisatges’. Qüestions de mètode en l’extensió del patrimoni i en la monumentalització de les capitals europees, del nucli històric a la perifèria
Gabor Sonkoly, Eötuös Loránd University de Budapest

Barcelona, capital i metròpoli. Patrimonis emergents, espai públic i representació cultural en els paisatges Ordinaris
Col·loqui amb Francesc Muñoz, Univesitat Autònoma de Barcelona, Fernando Álvarez, Univesitat Politècnica e Catalunya, i Fernando Marzá, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

03    Alimentar la ciutat. Barcelona en els temps medievals i moderns
23 i 23 de maig de 2013

La formació del mercat protegit municipal
Presentació i moderació: Manuel Sánchez, Institució Milà i Fontanals - CSIC, Barcelona

Control del territori i proveïment barceloní a la baixa edat mitjana: l’exemple del llinatge Sant Climent
Joan J. Busqueta, UdL

Crisis de subsistència i polítiques frumentàries a la Barcelona medieval
Pere Benito i Monclús, UdL

De la fiscalitat reial a la fiscalitat municipal: el control del mercat alimentari barceloní des del segles XII al XIV
Pere Ortí, UdG

Institucions i polítiques alimentàries
Presentació i moderació: Antoni Riera Melis, ODELA i IEC

Fiscalitat municipal i proveïment urbà a la Barcelona baixmedieval: dues cares de la mateixa moneda?
Pere Verdés-Pijuan, Institució Milà i Fontanals – CSIC,

El vi i la carn
Presentació i moderació: Teresa Vinyoles, IRCUM, UB

Vi i tavernes a la Barcelona medieval
Manuel Sánchez, Institució Milà i Fontanals – CSIC, Barcelona

Abastar de carn la ciutat. El negoci de la carnisseria i el poder municipal al final de l’edat mitjana
Ramon A. Banegas López, ODELA

Les pastures del bestiar per al consum de Barcelona
Josep M. Bringué, historiador

Peix, horta i volateria
Presentació i moderació: Luis R. Corteguera, Universitat de Kansas

La pesca i el proveïment de peix
Mireia Comas i Teresa Vinyoles, IRCUM, UB

L’horta i la volateria en els mercats
Mireia Comas i Teresa Vinyoles, IRCUM, UB

La catedral de Barcelona i el pa al segle XV: la Pia Almoina i la Casa de Caritat
Pol Serrahima, UdL

Pa i política a la Barcelona dels Àustries
Luis R. Corteguera, Universitat de Kansas

Cereals i pa
Presentació i moderació: Pere Benito i Monclús, UdL

Els mecanismes de proveïment cerealístic a Barcelona i la intervenció del Consell municipal durant la baixa edat mitjana
Juanjo Cáceres Nevot, Societat per a l’Estudi Interdisciplinari de l’Alimentació i els Hàbits Socials

Del pallol al rebost, el pa de la Barcelona medieval
Antoni Riera Melis, ODELA i IEC

L’administració municipal del proveïment del pa, 1714-1799
Marina López i Guallar, historiadora

El pa al segle XVIII: continuïtats, conflictes i canvis
Gaspar Feliu, IEC

De la protecció a la regulació, 1820-1930
Mercè Renom

04    Seminari de Literatura i ciutat (IV ). Periodisme literari a Barcelona, 1890-1936.
15 de juny de 2013

Periodistes, escriptors, ciutadans.
Antoni Martí Monterde

Eugeni d’Ors: el «suprem periodista».
Xavier Pla

Les altres cròniques de Barcelona
Àlex Matas Pons

05     La Disputa de Barcelona, 1263
20 de juny de 2013

Els jueus i les disputes a l’àrea catalanooccitana al segle XIII.
Origen i natura de les disputes. Barcelona el 1263.

Claude Denjean

Els textos i la crítica de textos com a Instrument de combat.
El llenguatge hebreu de la Disputa de Barcelona.

Francesco Bianchi

La Disputa de Barcelona i el coneixement del Talmud al món cristià.
Alexander Fidora

La Disputa de Barcelona en la historia europea.
La singularitat de la Disputa de Barcelona en el marc de les disputes publiques entre cristians i jueus a l’Europa medieval
.
Harvey J. Hames

Conseqüències històriques de llarga durada de la Disputa de Barcelona.
Robert Chazan

06    El carrer Pere IV. Transformació urbana, representació de la ciutat i patrimoni històric
17 d’octubre de 2013

07    El món dels oients. Música i cultura a la Barcelona dels segles XVI-XVII
21 de noviembre i 20 de desembre de 2013 i 23 de gener de 2014

És posible recrear un paisatge sonor, cerimonial i festiu del passat? El cas de Barcelona en época moderna
Jordi Raventós Freixa

L’ordre sonor del carrer a l’Antic Règim
Jaume Ayats

La historia cultural de Barcelona en época moderna: noves perspectives d’estudi
James Amelang

L’espai i el temps en la pietta de la Contrareforma
Henry Kamen

Algunes impressions i oficials d’impremta reformistes francesos a la Barcelona del segle XVI
Clive Griffin

Cultura escrita, censura i oients a la Barcelona del Renaixement
Manuel Peña Díaz

Escoltant la vida de Barcelona en época moderna
María de los Ángeles Pérez Samper

Concert: Adaptacions barcelonines de les obres de Cristóbal de Morales, segle XVI
Intèrprets: Musica Reservata de Barcelona

08    La bandera de Santa Eulàlia. El procés de restauració d’un símbol de la ciutat
28 de noviembre de 2013

 

 

Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

Inici de l’activitat amb la creació del Centre de Recerca i Debat el 2008, complementari del Centre de Documentació inaugurat el 2009 i actualment al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

 

01    El correu i Barcelona. La comunicació postal del segle XVIII al segle XX
Antonio Aguilar Pérez, UAB, gener de 2013.
Àudio del diàleg

02    Ensenyament primari públic a Barcelona, 1900-1971
Celia Cañellas i Rosa Toran, 21 de gener de 2013.
Àudio del diàleg

03    Carles Pirozzini i la Barcelona de 1888
Maria Ojuel, 4 de febrer de 2013.
Àudio del diàleg

04    Les dones a la Barcelona revolucionària del Trienni Liberal, 1820-1823
Jordi Roca, UAB, 18 de febrer de 2013.
Àudio del diàleg

05    Elements decoratius de l’arquitectura pública i privada a la Barcino altimperial
Ana Garrido Elena, ICAC, 4 de març de 2013.
Àudio del diàleg

06    Destí Barcelona. La reinvenció de la ciutat en imatges i el turisme al llarg del temps.
Saida Palou Rubio, 18 de març de 2013.
Àudio del diàleg

07    Les produccions ceràmiques de Barcelona, segles XIII – XVIII. Arqueologia, arqueometria i intercanvi tecnològic
Jaume Buxeda, UB i Julia Beltrán de Heredia, MUHBA, 8 d’abril de 2013.
Àudio del diàleg

08    L’esclat musical de la Barcelona noucentista. L’Associació Mísica de Camera.
Xavier Chavarria, musicòleg i crític musical, 22 d’abril de 2013.
Àudio del diàleg

09    Quem patrem, qui servus est? Esclavitud i llibertat a la Barcelona del Renaixement (1479-1516)
Ivan Armenteros, 6 de maig de 2013.
Àudio del diàleg

10    L’arribada del gel a Barcelona i els seus usos, segles XVI – XVIII
Jaume Dantí, 21 de maig de 2013.
Àudio del diàleg

11    Els orígens del transport públic, segles XVIII i XIX. Barcelona i altres ciutats.
Ferran Armengol i Ferrer, 3 de juny de 2013.
Àudio del diàleg

12     Jueus a Barcelona i relacions comercials mediterrànies, segle XII – XIV
Damien Coulon, 17 de juny de 2013.
Àudio del diàleg

13    L’exil·li jueu alemany a Barcelona, 1933-1945
Manu Valentín, 16 de setembre de 2013
Àudio del diàleg

14    La ciutat dels “prodigis científics”: Barcelona 1888 i la seva Exposici
Agustí Nieto-Galán, 30 de setembre de 2013

15     El cooperativisme obrer a Barcelona (1842-1939)
Ivan Miró, sociòleg. 14 d’octubre de 2013.
Àudio del diàleg

16    L’ager barcinonensis. Propietat de la terra i elits locals, segles I-II dC
Oriol Olesti, UAB. 28 d’octubre de 2013.
Àudio del diàleg

17    La cerimònia d’entrada reial a la Barcelona baixmedieval
Miquel Raufast,11 de novembre de 2013.
Àudio del diàleg

18    Eugeni Serrano de Casanova i l’Exposició Universal de 1888
Joan Prados, 9 de desembre de 2013.
Àudio del diàleg

19  El Jardí del Laberint d’Horta, l’obra d’un aristòcrata i científic il·lustrat
Albert Cubeles, 9 de desembre de 2013.
Àudio del diàleg

20  L’arquitectura de Barcelona:una mirada fotogràfica, 1920-1990
Jordi Feixa Riu, 23 de desembre de 2013.
Àudio del diàleg

 

 

Publicacions

 

Guies d’Història Urbana

01   Indianes/BCN, Jaume Artigues i Francesc Mas, MUHBA 2013 (Guies d’Història Urbana, 14)

 

Col·lecció Pòsits

01   SÁNCHEZ, Alex; ARTIGUES, Jaume; Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial, Barcelona, MUHBA, 2013

 


Col·lecció Documents

01    CABALLÉ, Francesc; TATJER, Mercè, ARTIGUES, Jaume, El llegat fabril al nucli antic de Barcelona, Barcelona, MUHBA, 2013

02     ARNABAT, Ramon, Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d'intervenció patrimonial, [actes de les Jornades], Barcelona, MUHBA, 2013

 


Llibrets de sala


12   Alimentar la ciutat. El proveïment de Barcelona del segle XIII al segle XX
13   Música, Noucentisme, Barcelona
14   La bandera de Santa Eulàlia i la seva restauració
15   El món del 1714

 

 

QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)

 

01    Quaderns d'arqueologia i història de la ciutat de Barcelona, 9 (2013)
La perspectiva arqueològica al Museu (Joan Roca i Albert) Editorial (Julia Beltrán de Heredia Bercero) Barcelona, el camí cap a la capitalitat
Barcino, de colònia romana a sede regia visigoda, medina islàmica i ciutat comtal: una urbs en transformació. (Julia Beltrán de Heredia Bercero) Notes i Estudis: El Neolític antic i l’inici de l’Edat del Bronze a les excavacions del nou Conservatori del Liceu (Anna Bordas, Anna Gómez, Ramon Julià, Yolanda Llergo, Jordi Nadal, Raquel Piqué, Santiago Riera, Patrícia Ríos, Maria Saña, Miquel Molist) Un exemple d’explotació de la Carta Arqueològica de Barcelona: les vil·les i els petits assentaments agrícoles. Una primera radiografia del territorium (Carme Miró i Alaix, Jordi Ramos i Ruiz) Darreres troballes epigràfiques en pedra de Barcino (Isabel Rodà de Llanza) Una pintura de sostre de l’antiguitat tardana al baptisteri de Barcelona (Esther Albiol López) Il·lustracions color

Àudio de la Presentació Quarhis núm. 9

 

MUHBA Butlletí

 

01    MUHBA Butlletí, 28 (any 2013)
Tema Central: Interrogar Barcelona

 

Obres singulars

01    La intervenció arqueològica a les necròpolis històriques. Els cementiris jueus, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2013

 

Webs temàtiques

01    Barraques. La ciutat informal
http://www.barraques.cat/swf/

02  Madrid Barcelona. 40 anys d’acció veïnal
http://www.memoriaveinal.org/index.php

03    Barcelona Connectada. Ciutadans transnacionals
http://www.barcelonaconnectada.cat/ca/index.php

04     Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat
http://www.muhba.cat/muhbalab/

05    Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni
http://museuhistoria.bcn.cat/imaginarybcn/inici.htm

06   Les pintures de la capella de Sant Miquel,
http://www.bcn.cat/museuhistoria/Murals-sota-la-lupa-Monestir-Pedralbes

07   Altures i senderes. Verdaguer i Maragall diuen Barcelona
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/verdaguermaragall/index.html
 

Formació

 

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat

01    Un passeig de percepcions
Educació infantil i educació especial

02    Patrimonia’m
Alumnat de Cicle superior de primària i primer cicle d'ESO

03    Viatge per Barcelona, un treball de síntesi
Alumnat d'ESO

04    Seguiment tutorial dels treballs de recerca
Alumnat de Batxillerat


Cursos

01     Itinerar Barcelona. Formes d’interpretar la ciutat
Curs organitzat amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament (CESIRE CERES)

 

Estudis de postgrau

01    Màster en "Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni"
Postgrau organitzat per la UAB i el MUHBA.Formació d’experts en projectes d’intervenció i gestió centrats en el camp del patrimoni històric i el paisatge urbà.

02   Postgrau del Màster en "Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni"
Programa de Postgrau Europeu, en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona

03  Postgrau "Relats urbans: teoria i pràctica de l’itinerari històric.
Postgrau organitzat pel MUHBA i l’Institut del Teatre que aglutina continguts relacionats amb la història urbana, el patrimoni, el turisme cultural i l’art dramàtic

04   Barcelona i els patrimonis literaris: Una historia intel·lectual de l’europeisme a Catalunya
Organitzat per la UB en col·laboració amb el MUHBA (Projecte Vil·la Joana, Casa Verdaguer de ciutat i literatura
Organitza: Màster Barcelona-Europa. Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals

05    Màster "Barcelona-Europa. Literatura i història comparada dels intel·lectuals.
Curs 2013/2014. Organitzat per la UB en col·laboració amb el MUHBA.

 

Educació en el lleure

 


Tallers infantils i familiars

01    La fundació d'una ciutat romana. 2009-2016

02    Ingenium a Barcino. 2010-2016

03    Bèsties i plantes. La natura dins les pintures de la capella de Sant Miquel. 2012-2016

 

Casals infantils

01    Casal d’Estiu. Teixim la ciutat

 

Itineraris

Relació de visites i itineraris per tipus i període en el que es van realitzar en diferents sessions:


Itineraris d’Història Urbana

01    Barcino/Bcn. 

02    Quan el Call era el call dels jueus. 

03    La formació d'una capital. La ciutat medieval. 

04    Els Vilumara. De teixidors de seda a grans industrials. 

05    L'obertura de la Via Laietana i la creació del barri Gòtic. 

06    Casa Parés 1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella.

07    L'Eixample, la Ciutadella, el Born i l'Exposició de 1888. 

08    Raó, passió i negoci en la construcció de l'Eixample.

09    De Montcada a Barcelona. L'aigua a llevant de la ciutat. 

10    L'Eixample al Poblenou. 

11    Barcelona en Diagonal, tram de ponent

12    Barcelona en Diagonal, tram central

13    Barcelona en Diagonal, tram de llevant

14    El barri del Bon Pastor.

15    L'aigua a Barcino, una qüestió de pendents. 

16    La Seca, emissió de moneda i ciutat (segles XIV-XIX). 

17    Altures i senderes: Verdaguer i Maragall diuen Barcelona. 

18    La defensa de la ciutat moderna. 

19    La Barcelona de la guerra i la postguerra. Perspectives des del turó de la Rovira.

20    Dins i fora muralles: Poder, higiene i comerç a Barcino. 

21    La Barcelona gótica. Una ciutat en transformació 

22    La guerra civil a Barcelona. Revolució i bombardeigs 

23    Vedettes i milicians. El Paral·lel i el barri del Poble-Sec durant la guerra civil. 

24    Barcelona’s Call, or Jewish District.

25    The 307 Shelter. 

 

26    Güell, Gaudí and Barcelona. 

27    Immigració i creixement de la ciutat a llevant de Barcelona. 

28    Baetulo/Barcino.

29    La defensa activa i passiva de la ciutat. La bateria del turó de la Rovira i el Refugi 307.


Itineraris d’autor

01    Siats de natura d’anguila. Bernat Metge i Barcelona
MUHBA, Universitat de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Institució de les Lletres Catalanes, Comissió de Commemoracions i Fundació Lluís Carulla, 2013

 

Visites

 

Visites comentades

01    De la ciutat romana al Palau Reial Major medieval.

02    Vil·la Joana i Verdaguer. 

03    El refugi antiaeri del Poble-sec (també en castellà) 

04    La defensa de la ciutat moderna.

05    Camins i necròpolis al voltant de Barcino.

06    Güell, Gaudí i Barcelona. L'expressió d'un ideal urbà.

07    Salomó ben Adret de Barcelona, 1235-1310. El triomf d’una ortodòxia. Visita comentada a l’exposició. 

08    Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel.

09    Bèsties i plantes. La natura dins les pintures de la capella de Sant Miquel. Visita familiar. 

10    Casa Parés 1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella.

11    Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat. Visita comentada a l’exposició.

12    La defensa activa i passiva de la ciutat. El Refugi 307 i les Bateries del Turó de la Rovira (també en anglès). 

13    Nit de poesia i astronomia. 

14    Casa de l’Aigua de Trinitat Vella. 

15    La porta de mar i les termes portuàries de Barcino.

16    L'arxiu arqueològic i les sales de reserva. 

17    El motor de la fàbrica. La sala de calderes de Fabra i Coats.

18    Indianes 1736-1847. Els origens de la Barcelona industrial. Visita comentada a l’exposició. 

19    L’enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona. Visita comentada a l’exposició. 

20    Impactes! Art i vida quotidiana en temps de guerra. Joan Miró i el Refugi 307. 

21    Música en temps de guerra. Visita comentada i concert.

22    Immigració i creixement de la ciutat a llevant de Barcelona. En col·laboració amb el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya.


Visites d’autor

01    Visites comentades a l’exposició Microcotxes de Barcelona.
Josep Maria Cortès, Albert Cubeles, Manuel Garriga, Miguel Pascual, Claudi Roca, Antoni Tachó i Lluís Virós. Del desembre 2012 al març de 2013

 

Concerts i recitals 


Música

 

01    Música en temps de guerra
Oriol Romaní i Federico Mazzanti. Estius del 2011 – 2013

02    30 minuts de música al Museu
Agost 2012
Febrer 2013. Del Barroc als nostres dies.
Agost 2013
Agost 2014. Música, Guerra i Pau a la Barcelona moderna i contemporània.
Octubre-Decembre 2014. Música en femeni.
Publicació associada: Músiques de Barcelona, músiques en la història de Barcelona. En col·laboració amb la Fundació Mas i Mas.

03    Chopin variations
Amb col·laboració amb Mas i Mas. 30 d’abril de 2013

04    Música del segle XV
A càrrec de Fònics 2.0. 19 de maig de 2013

05    La Disputa de Barcelona de 1263
Lectura dramatitzada. 20 de juliol de 2013

06    Jacint Verdaguer: el poeta i els seus músics
9 de juny de 2013

07    Ensemble Meridien
19 de desembre de 2013

 

Nous patrimonis de Barcelona

               
Patrimoni musical


La música dels Jocs Florals. Disc compacte inclòs en el llibre Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme. 2011

 

Patrimoni alimentari


Recerca i producción de productes alimentaris dels segles XV a XVIII
En conveni amb la Fundació Alicia i amb Sosa Ingredients

-    Pinyonada
-    Salsa de pagó
-    Neules
-    Vi piment
-    Almadroc
-    Salsa de tomàquet
-    Mostatxons
-    Xocolata

8 productes del MUHBA basats en el patrimoni. Gastronomia
Presentació 28 de juny 2012
Àudio de la presentació

 

 

MUHBA Europa

 

Xarxa de treball de museus de ciutat

Xarxa de treball fundada pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i integrada pels següents museus: Amsterdam Historisch Museum - Univ. of Antwerp - Centre for Urban History - Museu d’Història de Barcelona - Kreuzberg Museum (Berlin) - Museum of Copenhagen - Hamburg Museum - Helsinki City Museum - International Cultural Centre Krakow - Museu da Cidade (Lisboa) - National Museums (Liverpool) - MGML I City Museum of Ljubljana - London School of Economics - Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg - Museo de Historia de Madrid - University of Rome III - Museu de Riga - Institute of Urban History (Stockholm) - Settore Patrimoniale Culturale Città di Torino - Wien Museum

- Primera reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 25 i 26 d’Octubre de 2010.
- Reunió sectorial col·leccions, Copenhaguen, 20 de Setembre de 2011.
- Segona reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 7 i 8 de Novembre de 2011.
- City History Museums Network, Creació i manteniment del blog de la Xarxa, com a plataforma d’intercanvi d’idees i projectes. 2012.
- Tercera reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, Novembre de 2012.
- Workshop “Heritage and Cityscapes”, 5 i 6 d’Octubre 2012, Roma Tre University – CROMA.
- VI AISU Congress “Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions”,12-14 de Setembre de 2013.
- Quarta reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 7 i 8 de Novembre de 2013 (Workshop: Cultural Heritage, Tourism and City Marketing. Wednesday, 6 de Novembre de 2013).
- V Trobada del City History Museums and Research Network of Europe. Sessió pública: The public domain in post 1989 eastern Europe.Rethinking urban heritage policies in public space, conferència a càrrec de Gábor Sonkoly, Universitat Eötvös Loránd, Budapest. Dijous 5 de març 2015.

 

Amics del MUHBA

Activitats programades específicament pels Amics del MUHBA.

 

Visites, Itineraris i Conferències

 

01    Abans del diluvi. Mesopotàmia3500-2100 aC. Visita, 2013.

02    La Barcelona irreverent. Visita, 2013

03    Vedettes i milicians. El Paral·lel i el barri del Poble-sec durant la guerra civil. Itinerari, 2013.

04    Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret. Sortida, 2013.

05    Barcelona a mà. Guies urbanes, 1776-2004. Visita, 2013.

06    La Fabra i Coats. Sant Andreu i Barcelona. Visita, 2013.

07    Camins de l’aigua. L’art de la llum i el color. Visita, 2013.

08    Barcelona al TNC. Sortida al teatre, 2013.

09    Històries de tocador. Cosmètica i bellesa a l’antiguitat. Visita, 2013.

10    Les clavegueres de Barcelona. Visita, 2013.

11    Les cases del temps del modernisme de Canet de Mar. Itinerari, 2013.

12    La Disputa de Barcelona de 1263. Lectura dramatitzada, 2013.

13    Ateneu Barcelonès. Visita, 2013.

14    Exposició “Tapies des de l’interior” al MNAC. Octubre 2013.

15    Sortida al teatre. Musical Goodbye Barcelona. Octubre 2013.

16    Museu Geològic del Seminari de Barcelona. Novembre 2013.

17    La casa museu-Arxiu Maragall. Desembre 2013.

18    La Fira de Santa Llúcia vista pel baró de Maldà. Desembre 2013.

 


Viatges i Sortides

 

01    València. Novembre 2013.

 

Altres

Amics i amigues voluntaris