Activitats públiques 2016

Presentem aquí la relació de totes les activitats públiques organitzades pel Museu d’Història de Barcelona durant l’any 2016.

Espais patrimonials nous i renovats

Exposicions

Exposicions del MUHBA
Exposicions en col·laboració

Conferències, Seminaris i Jornades

Cicles de conferències de les exposicions
Jornades i seminaris
Diàlegs d’Història Urbana

Publicacions

Guies d’Història Urbana
Col·lecció Pòsits
Col·lecció Textures
Col·lecció Documents
Llibrets de sala
QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)
MUHBA Butlletí
Webs temàtiques

Formació

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat
Cursos
Estudis de postgrau

Educació en el lleure

Tallers infantils i familiars
Casals infantils

Itineraris

Itineraris d’Història Urbana
Itineraris d’autor

Visites

Visites comentades
Visites comentades d’autor

Concerts i recitals
Música

Amics del MUHBA

Visites, Itineraris i Conferències
Altres

 

Espais patrimonials nous i renovats


MUHBA Plaça del Rei

MUHBA Temple d’August. Nova museografia, novembre de 2009.

MUHBA Via Sepulcral Romana. Obertura, novembre de 2009.

MUHBA Domus de Sant Honorat. Obertura, abril de 2010.

MUHBA El Call. Obertura, febrer de 2008; fase II, desembre 2010; fase III març 2015

MUHBA Santa Caterina

MUHBA Vil·la Joana

MUHBA Park Güell. Nova museografia, maig de 2010.

MUHBA Fabra i Coats. Sanejament sala de calderes, estiu de 2011; fase II en preparació.

MUHBA Casa de l’Aigua. Obertura, febrer de 2011; fase II en curs.

MUHBA Refugi 307

MUHBA Oliva Artés. Inici de les obres de la fase I, novembre de 2011.

MUHBA Turó de la Rovira. Obertura, març de 2011; fase II març 2015

Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2012
Guardó biennal creat pel CCCB l'any 2000 per reconèixer i potenciar el moviment de recuperació i creació d'espais públics a les ciutats europees. Premi concedit per l'arranjament del Turó de la Rovira, promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Agència de Promoció del Carmel, del Museu d’Història de Barcelona i d’Entorns SA

Porta de Mar i Termes Portuàries de Barcino. Obertura, març de 2012

MUHBA Domus d'Avinyó, 15

 

 

Exposicions

Exposicions del MUHBA

 

01    La Casa Gralla. El periple d’un monument.
Del 17 de març al 22 de maig de 2016

02   Primers pagesos/Bcn. La gran innovació fa 6.500 anys 
Del 29 d’abril de 2016 al 12 de febrer de 2017

 

Exposicions en col·laboració

 

01   Ramon Llull i l’encontre entre cultures
Del 9 de juny al 24 de juliol de 2016
Organitza: IEMed amb la col·laboració del MUHBA 

02   La reactivació de Can Ricart, ideacions
Del 2 d'octubre al 4 de desembre de 2016, MUHBA Oliva Artés 
Amb la col·laboració del Projecte EMUVE (Euro Mediterranean Urban Voids Ecology) i finançament de la Comissió Europea (Beques Marie Curie).

03  Patrimoni industrial de Flandes, 1975-2015
Del 15 de desembre de 2016 al 16 d'abril de 2017, MUHBA Oliva Artés
Amb la col·laboració de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

 

 

Conferències, Seminaris i Jornades

 

Cicles de conferències de les exposicions

 

MUHBA Park Güell
Jardins i música a la Barcelona de Gaudí. El modernisme i el Park Güell 
Jorge de Persia. 2 de novembre de 2016
El trencadís ceràmic. Punts de color que revesteixen l’arquitectura. El modernisme i el Park Güell
Marta Saliné i Perich.  29 de novembre de 2016.

 

 
Primers pagesos / Bcn. La gran innovació fa 6.500 anys
Demostració. Talla de sílex, en relació a l’exposició Primers pagesos/Bcn. 8 de maig 2016
 
 
 
PROGRAMACIÓ CENTRE DE RECERCA I DEBAT: Calendaris
 
 
 

ALTRES CONFERÈNCIES

1. Barcelona, la perla del Mediterráneo. Imatges de la ciutat en temps del Modernisme
Teresa Navas. 2 de febrer de 2016.

2. A Postals de Barcelona i d’altres ciutats europees en temps del modernisme
Teresa M. Sala. 1 de març de 2016.

3. El barri Gòtic: reinventant la memòria de Barcelona. Cicle “Art i història als museus de Barcelona”.
Joan Ganau. 19 d'abril de 2016

4. Debats. Els anys trenta, de la vida moderna a la Guerra Civil
Teresa Ferré, Juan Naranjo i Josep Maria Rovira. 21 d'abril 2016

5. Debats. Barcelona durant la dictadura. La imatge humanista del desenvolupament econòmic a la pàgina impresa
Jaume Fabre, Javier Ortiz Echagüe i Isabel Segura. 28 d'abril 2016

6. Debats. Reconstruccions de Barcelona. El moviment veïnal i el nou documentalisme als setanta
Marc Andreu, Eugenio Madueño i Cristina Zelich. 5 de maig 2016

7. Debats. Del 92 al 2004: màrqueting urbà i nous moviments socials
Mari Paz Balibrea, Jordi Bonet i Carles Guerra. 12 de maig 2016

 

PRESENTACIONS I HOMENATGES

Presentació. Entre la solitud i la llibertat. Vídues barcelonines al final de l’edat mitjana
Teresa Vinyoles. 18 de febrer 2016

Presentació.Proveir Barcelona: el municipi i l’alimentació de la ciutat (1329-1930)
Mercè Renom. 10 de març 2016

Presentació. Els sons de Barcelona a l’edad moderna
Tess Knighton. 17 de març 2016

Homenatge. Paquita Pallarès i la Barcelona romana. En reconeixement d’una trajectòria
17 de maig 2016

 

 

Jornades i seminaris

 

 

01  Seminari. Europa i Amèrica, Barcelona i l'Havana, 1765-1929
El cicle aborda la història compartida entre Barcelona i l'Havana posant èmfasi en les xarxes comercials i els fluxos migratoris entre ambdues ciutats, sense oblidar el marc polític d'aquest contacte intens, tant abans de la independència de Cuba el 1898 com en les dècades posteriors. Hi intervindran: J. M. Fradera, M. Rodrigo Alharilla, A. García Balañà i J. Moisand. Gener de 2016

DOCUMENTAL "L’Havana i Barcelona. Història de dues ciutats, 1779-1936". MUHBA i Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) Documental promogut per l’Ajuntament de Barcelona, agermanat amb l’Havana des de 1993, a través de la seva línia de cooperació internacional. 

02   La literatura comparada a Catalunya. Comparatistes sense comparatisme.
Primer simposi internacional. Simposi en col·laboració amb la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. 10 i 11 de febrer 2016

03  Seminari: La construcció de la Carta Històrica de Barcelona
La formalització científica i tècnica d’un nou instrument de consulta per a la història de Barcelona que permet, en una successió cartogràfica georeferenciada, cobrir des de Barcino fins a la ciutat del final del segle XX. 15 de març de 2016, a les 19 h.

04  Seminari "Paisatges urbans emergents" 
Nodes del carrer Pere IV
En aquesta tercera jornada els temes se centraran en els nodes patrimonials de l’Eix Pere IV i en les modalitats d’intervenció en aquest carrer que articulen la història i la memòria del Poblenou, el principal districte industrial de Barcelona de mitjan segle XIX a avançat el segle XX. 2 d'abril de 2016.

05   Seminari. Les lluites per la imatge de la ciutat.
El seminari s’organitza entorn de l’exposició Barcelona. La metròpoli en l’era de la fotografia, 1860-2004 a La Virreina Centre de la Imatge i es vincula amb el Seminari de representacions urbanes del MUHBA. En sis sessions de debats, s’aborda un recorregut històric, visual i urbanístic, per a la producció i difusió d’una iconografia fotogràfica de
Barcelona. Sessió inaugural al MUHBA dijous 7 d’abril. Sessions del 14, 21 i 28 d’abril i del 5 i 12 de maig a La Virreina. 2016

06   Debats. Primeres iconografies fotogràfiques de Barcelona al segle XIX
Andrés Antebi, Jordi Calafell i Ivan Mir. 7 d'abril 2016

07   Els gremis de Barcelona
Projecte de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el MUHBA. Els gremis han modelat la xarxa social de les ciutats europees durant molts segles, des de l’edat mitjana fins a la revolució industrial. A Barcelona, la toponímia urbana, amb el nom de carrers d’oficis, ho demostra a bastament. La historiografia municipal ha estat orgullosa de l’existència dels gremis que, fins al 1714, a través del Consell de Cent, van participar en el govern de la ciutat. Lloc: AHCB. 12-14 d'abril de 2016.

08   La Casa Gralla, del Renaixement als nostres dies
El seminari abordarà els corrents renaixentistes en l’arquitectura barcelonina i el cas de la Casa Gralla, així com la seva trajectòria després de l’enderroc el 1856: evocació en edificis posteriors i intents per reconstruir-la.  3 i 5 de maig de 2016

09  Weltliteratur i literatura comparada Perspectiva des d’Europa
En aquest simposi internacional, des de la perspectiva que poden oferir una literatura com la catalana i una ciutat com Barcelona, es debatrà la dimensió europea del weltliteratur, tot ajudant a pensar Europa i les seves literatures. La creació, el 1827, del neologisme weltliteratur per part de Goethe ha estat sempre considerada l’escena fundacional de la literatura comparada. 14-16 de juny de 2016. MUHBA Vil·la Joana.

10   Ramon Llull i Barcelona Jornada. 
Ramon Llull va ser en diverses ocasions a Barcelona. L’any 1299 hi va escriure el Dictat de Ramon i el Llibre d’oracions, tots dos dedicats als reis. Jaume II li va concedir permís per predicar a les sinagogues i mesquites del país. Fins a l’edat moderna, la ciutat va ser un important centre de difusió del lul·lisme. Més tard, a partir de mitjan segle xix, la Renaixença en va recuperar la figura, al costat d’altres referents medievals. L’interès per Llull té un punt culminant en la lectura que Jacint Verdaguer va fer del Llibre d’amic e amat en les seves Perles. 2 de juliol de 2016. MUHBA Vila Joana.

coordinat per Oliver Hochadel (CSIC) i Agustí Nieto Galan (UAB) 
 
LA CIUTAT ÈLECTRICA. 3 de novembre de 2016
L’Exposició de 1929: els prodigis de la llum. Jordi Ferran i Agustí NietoGalán.
Ràdio, ciència i vida quotidiana. Carlos Tabernero i Meritxell Guzmán.
 
LA CIÈNCIA I EL LLEURE. 11 de novembre de 2016
Qui pilota l’avió del Tibidabo? Jaume Sastre i Jaume Valentines
Mirant al cel. Astronomia, observatoris i amateurs. Antoni Roca-Rosell i Pedro Ruiz-Castell.
LA CIÈNCIA AL PARC DE LA CIUTADELLA. 24 de novembre de 2016
Mamuts i balenes: divulgació científica al parc. Laura Valls i Olivier Hochadel.
Un museu ple d’objectes: les col·leccions del Martorell. José Pardo-Tomás i Ferran Aragon.
 
LA CIÈNCIA POPULAR. 1 de desembre de 2016
La secularització de la ciutat: l’espiritisme i el feminisme. Mònica Balltondre i Andrea Graus.
La cultura anarquista en una ciutat dividida. Álvaro Girón i Jorge Molero-Mesa.
 
UNA CARTOGRAFIA MÈDICA. 15 de desembre de 2016
Un cos operat: les noves clíniques de l’Eixample. Alfons Zarzoso i Àlvar Martínez Vidal.
El cos exhibit: el “Chino” i la mala vida barcelonina. Alfons Zarzoso i José Pardo-Tomás. 
 

12  Jornada IV Paisatges urbans emergents. Can Ricart i altres espais patrimonials de l’Eix Pere IV’
La sessió IV del Taller de Paisatges Urbans emergents, en el marc de la Taula de l’Eix Pere IV i del projecte de recerca europeu EMUVE Unit Barcelona (Euro-Mediterranean Urban Voids Ecology), de l’Escola d’Arquitectura de Gal·les de la Universitat de Cardiff, en col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i el MUHBA, presenta noves idees per a Can Ricart i per a altres espais patrimonials de l’Eix Pere IV. Federico Wulff Barreiro (WSA-Cardiff) i Salvador Clarós (Associació de Veïns del Poblenou), Rebeckah Lindsay, Connor Waters, Alice Hiley, Emma Thomas i Eleonora Bosnan (WSA-Cardiff),  Grup Urbanisme X2 i comentaris a càrrec de Maria Rubert, Àlex Giménez, Eulàlia Gómez, Anna Majoral i Daniel Navas, Lluís Sales (historiador). Dissabte 5 de novembre  2016

13 Jornada ‘L'esquerra al sud d'Europa durant els anys setanta’
Javier Tébar, director de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya. Organitzat per la Fundació Cipriano García i l’Observatori de Memòries Europees de la UB, amb la col·laboració del MUHBA i el CEFID (UAB.). Dijous 10 de novembre de 2016

14  VII Seminari de Literatura i Ciutat "El camp literari a Barcelona, 1924-1975"
17 de desembre de 2016

 

Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

Inici de l’activitat amb la creació del Centre de Recerca i Debat el 2008, complementari del Centre de Documentació inaugurat el 2009 i actualment al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

01. El Modernisme perdut a la Barcelona antiga
Raquel Lacuesta Contreras i Xavier González Toran. Dilluns 11 de gener de 2016, a les 19h
 
02. Les llengües de la negociació al segle XV. L’exemple barceloní
Stéphane Péquignot. Dilluns 25 de gener de 2016, a les 19h
 
03. La instauració del règim franquista a l’Ajuntament de Barcelona: depuració i reconfiguració de l’administració municipal
Marc Gil Garrusta. Dilluns 8 de febrer de 2016, a les 19h
 
04. La vinya i el vi a la plana de Barcino durant l’època romana. Del cultiu al consum
Antoni Martín Oliveras. Dilluns 22 de febrer de 2016, a les 19h

05. Ser Cònsol a la Barcelona revolucionària, juliol de 1936 - maig de 1937
Arnau González i Vilalta. 7 de març de 2016, a les 19h

06. Treball i gènere a la indústria metal·lúrgica de Barcelona, segles XIX i XX
Concepción Villar Garruta. 21 de març de 2016, a les 19h

07. Els espais de la ciutadania. Viure com a ciutadà a la Barcelona del segle XV 
Carolina Obradors. 4 d'abril de 2016, a les 19h

08. La industrialització en el procés de la fabricació de moneda: la Seca de Barcelona, segle XIX
Ana Bordas i Albert Estrada. 18 d'abril de 2016, a les 19h

09. Enric Morera i la invenció d’una nova música urbana a Barcelona
Anna Costal i Joaquim Rabaseda. 2 de maig de 2016, a les 19h

10. Barcelona i el sistema de parcs, 1900-1937
Vicente Casals Costa. 23 de maig de 2016, a les 19h
 
11. El motí de dones de 1918
Soledad Bengoechea i María Cruz Santos. 6 de juny de 2016, a les 19h 
 
12. L’altre pa de la indústria. El mercat del cotó a Barcelona en els inicis de la industrialització catalana, 1780-1850
Àlex Sánchez. 20 de juny de 2016, a les 19h
 
13. Microcrèdit, famílies i llars. Barcelona a finals del segle XVIII
Montserrat Carbonell Esteller. 12 de setembre de 2016, a les 19h
 
14. L’antiquarisme en la creació dels museus municipals: Apel·les Mestres i la seva col·lecció
Merixell Cano. 26 de setembre de 2016, a les 19h
 
15. Barcelona i les sociabilitats dels segles XIX i XX. Una perspectiva teòrica i historiogràfica europea
Pere Gabriel (UAB). 10/10/2016
 
16. “Per soplir la fragilitat e dolència de la carn”. Sexe i misogínia a la diòcesi de Barcelona (segles XIV i XV)
Lucía Conte (UPF). 24/10/2016
 
17. L’espai urbà com a representació. La família Morey i els avantatges i inconvenients de vincular-se a les expectatives marítimes de la Corona (1336-1405)
Alberto Reche Ontillera (UAB). 7/11/2016
 
18. Barcelona i el ferrocarril a Catalunya (1848- 1935). Una història de la seva explotació
Pere Pascual (UB). 21/11/2016
 
19. Barcino i les pintures parietals de la Hispània romana
Carmen Guiral Pelegrín (UNED). 12/12/2016
 
 

Publicacions

 

Guies d’Història Urbana

Indians/BCN 1835-1888. Aymara Arreaza, Lorena Bou i Martín Rodrigo Alhari, MUHBA 2016 (Guies d'Historia Urbana, 19)

 

Col·lecció Pòsits

RENOM, Mercè, Proveir Barcelona: el municipi i l’alimentació de la ciutat (1329-1930), Barcelona, MUHBA, 2016

 

Col·lecció Textures

KNIGHTON, Tess (ed.), Els sons de Barcelona a l'edat moderna, Barcelona, MUHBA, 201


Col·lecció Documents

GÓMEZ, Anna; MOLIST, Miquel, La prehistòria al pla de Barcelona. Documents per a una nova síntesi, Barcelona, MUHBA, 2016

 


Llibrets de sala

La casa Gralla. El periple d'un monument, 23, 2016

Primers pagesos/Bcn. La gran innovació fa 7.500 anys, 24, 2016

        

QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)

 

Quaderns d'arqueologia i història de la ciutat de Barcelona, 12 (2016)

Presentació (Joan Roca i Albert). Editorial (Julia Beltrán de Heredia Bercero). Construint a l’antiguitat tardana. Técnicas constructivas en la tarraconensis durante la antigüedad tardía durante la antigüedad tardía. Planteamientos y estrategias de investigación para una propuesta de síntesis (Julia Beltrán de Heredia i Josep Maria Macias). Arqueología y técnicas constructivas en Barcelona: nuevos datos para el horizonte tardoantiguo (Julia Beltrán de Heredia Bercero). Els edificis portuaris tardoantics de l’àrea fluvial de Tarraco i les seves tècniques constructives (Moisés Díaz García i Josep Francesc Roig Pérez). La tècnica constructiva de l’edifici octogonal de Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona) (Ramon Coll Monteagudo i Marta Prevosti i Monclús). La basílica visigótica del anfiteatro de Tarragona: definición, técnicas constructivas y simbología de un templo martirial (Andreu Muñoz Melgar). Tècnica i arquitectura tardoantiga de Centelles (Tarragona).
Observacions i primeres reflexions (Josep M. Puche i Jordi López Vilar). Notes i estudis. La transformació del medi natural en el paisatge agrícola durant l’època antiga. L’exemple del jaciment de foneria (Barcelona) (Alessandro Ravotto, Ferran Antolín, Oriol López Bultó i Raquel Piqué i Huerta). Annex 1. Estudi dendroarqueològic del pou de Foneria (A.Ravotto, J.S Mestres i Torres, M. Pugès i Dorca i J. Segura de Yebra). Una necròpolis al costat de la via romana de la plaça del Pedró (Barcelona)
(Esther Medina). Ceràmica de rebuig al carrer d’Avinyó. Un possible nou taller barceloní en el primer quart del segle XIII (Jordi Serra Molinos). El fenomen dels cellers subterranis d’època moderna a Barcelona El cas únic de la fresquera del pont de Sant Adrià a Sant Andreu de Palomar (Sergio Arroyo). Noticiari Projecte prehistòria al pla de Barcelona Pictor: la decoración parietal en el cuadrante de Hispania: pinturas y estucos (siglo II a.C- siglo VI d.C) Tècniques constructives i arquitectura del poder al nord-est de la Tarraconense. Metodologia de representació i paràmetres analítics per a la comprensió dels processos evolutius entre l’alt imperi i l’antiguitat tardana. 

 

MUHBA Butlletí

MUHBA Butlletí, 32 (any 2016)
Tema Central: Museu, Barcelona, Europa

 

Webs temàtiques

01    Barraques. La ciutat informal
http://www.barraques.cat/swf/

02  Madrid Barcelona. 40 anys d’acció veïnal
http://www.memoriaveinal.org/index.php

03    Barcelona Connectada. Ciutadans transnacionals
http://www.barcelonaconnectada.cat/ca/index.php

04     Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat
http://www.muhba.cat/muhbalab/

05    Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni
http://museuhistoria.bcn.cat/imaginarybcn/inici.htm

06   Les pintures de la capella de Sant Miquel,
http://www.bcn.cat/museuhistoria/Murals-sota-la-lupa-Monestir-Pedralbes

07   Altures i senderes. Verdaguer i Maragall diuen Barcelona
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/verdaguermaragall/index.html
 

Formació

 

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat

01    Un passeig de percepcions
Educació infantil i educació especial

02    Patrimonia’m
Alumnat de Cicle superior de primària i primer cicle d'ESO

03    Viatge per Barcelona, un treball de síntesi
Alumnat d'ESO

04    Seguiment tutorial dels treballs de recerca
Alumnat de Batxillerat


Cursos

01     Itinerar Barcelona. Formes d’interpretar la ciutat
Curs organitzat amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament (CESIRE CERES)

02     La Guerra Civil a Barcelona a través de les fonts primàries.
Curs d’estiu de formació del professorat reconegut pel Departament d’Ensenyament. Pretén donar a conèixer el valor potencial de les fonts primàries en l’aprenentatge escolar del període històric que emmarca els fets succeïts a Barcelona durant la Guerra Civil. El professorat podrà consolidar el seu coneixement sobre fonts primàries mitjançant sessions a l’aula i visites especialitzades a diferents centres i entitats que custodien aquestes fonts. Del 4 al 8 de juliol de 2016.

 

Estudis de postgrau

 

01   Camp literari i camp intel.lectual a Barcelona (1890-1931)
Curs Monogràfic Universitari. Camp literari i camp intel·lectual a Barcelona (1890-1931) és un curs orientat a la reflexió sobre el tombant de segle i les primeres dècades del XX, que van significar,per a Barcelona, un impuls definitiu en la seva modernitat. Del 17 de febrer al 4 de març de 2016.

02   Història cultural d’un segle curt (Europa, 1914-1989: perspectiva des de Catalunya).
Curs Monogràfic Universitari. Aquest curs estudia l’impacte cultural dels principals esdeveniments històrics europeus i mundials del segle XX: les dues guerres mundials i les seves conseqüències, des de la perspectiva dels escriptors i intel·lectuals catalans. Del 19 de febrer al 9 d'abril de 2016.

 

Educació en el lleure


Tallers infantils i familiars

01   La fundació d'una ciutat romana.

02    Ingenium a Barcino.

03    Bèsties i plantes. La natura dins les pintures de la capella de Sant Miquel

 

Casals infantils

01    Casal d'Estiu. Llegim la ciutat. 2016

 

Itineraris

Relació de visites i itineraris per tipus i període en el que es van realitzar en diferents sessions:


Itineraris d’Història Urbana

01    Barcino/Bcn.

02    Quan el Call era el call dels jueus.

03    La formació d'una capital. La ciutat medieval.

04    L'obertura de la Via Laietana i la creació del barri Gòtic.

05    Raó, passió i negoci en la construcció de l'Eixample.

06    De Montcada a Barcelona. L'aigua a llevant de la ciutat.

07    Barcelona en Diagonal, tram de ponent

08    Barcelona en Diagonal, tram central.

09    Barcelona en Diagonal, tram de llevant.

10    El barri del Bon Pastor.

11    Altures i senderes: Verdaguer i Maragall diuen Barcelona. 

12    La defensa de la ciutat moderna.

13    La Barcelona de la guerra i la postguerra. Perspectives des del turó de la Rovira.

14    Dins i fora muralles: Poder, higiene i comerç a Barcino. 

15    La Barcelona gótica. Una ciutat en transformació. 

16    La guerra civil a Barcelona. Revolució i bombardeigs. 

17    Vedettes i milicians. El Paral·lel i el barri del Poble-Sec durant la guerra civil.

18    La defensa activa i passiva de la ciutat. La bateria del turó de la Rovira i el Refugi 307.

19    La ruptura de 1714. Del Consell de Cent a l’Ajuntament Borbònic.

20    Barcelona i els indians. Negocis d'ultramar i canvi urbà, 1835 - 1916.

21    El Park Güell i Barcelona.

22   La primera balconada de Barcelona. El creixement de la ciutat vist des dels Tres Turons. 

23   Les muralles romanes, història i recuperació monumental. 

24   Barcelona 1902: urbanitzar la Muntanya Pelada.

25   La Barcelona de la guerra i la postguerra. Perspectives des del turó de la Rovira.

26   Camins i necròpolis al voltant de Barcino.

27   Gràcia 1900. L'aparador burgès d'un barri obrer.

28   El carrer de Pere IV. Espina dorsal del Poblenou industrial.

29  «La formiga». Itinerari vital de Verdaguer: de Folgueroles a Vallvidrera. 

 


Itineraris d’autor

 

01   L’abastament i la distribució de l’aigua a la Barcino romana.
Carme Miró. 23 de gener 2016

02   Del Poblenou al Besòs. La transformació de Barcelona (1968-2004)
Joan Roca. 31 de gener 2016

03   Barcelona, ciutat romànica
Eduard Riu-Barrera. 28 de maig 2016

04   El carrer de Pere IV, espina dorsal del Poblenou industrial
Lluís Sales. 6 de març 2016

 

Visites

 

Visites comentades

01    De la ciutat romana al Palau Reial Major medieval. 

02    Vil·la Joana i Verdaguer.

03    Güell, Gaudí i Barcelona. L'expressió d'un ideal urbà. 

04    Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel.

05    Bèsties i plantes. La natura dins les pintures de la capella de Sant Miquel. Visita familiar.

06    Casa de l’Aigua de Trinitat Vella.

07    La porta de mar i les termes portuàries de Barcino.

08    El motor de la fàbrica. La sala de calderes de Fabra i Coats.

09    El Call, la Barcelona jueva medieval.

10    El motor de la fàbrica. La sala de calderes de Fabra i Coats i Sant Andreu.

11    Cristianisme, visigots i poder a Barcelona, segles IV al VIII.

12    El castell de Torre Baró, Nou Barris i Barcelona. 

13    L'habitatge a Barcino. Les domus dels carrers de sant Honorat i Avinyó. 

14    Torre de les Aigües del Besòs. A càrrec de l'Arxiu Històric del Poblenou.

15    Solidaritat per sobreviure. 

16    El Palau Reial Major.

17    Interrogar Barcelona. 

18    La Barcelona jueva medieval.

19    Visions cristianes del jueu a la col.lecció d'art gòtic del MNAC.

20    El Park Güell i Barcelona. 

21    Impactes! Art i vida quotidiana en temps de guerra. Joan Miró i el Refugi 307.

22    Primers pagesos / BCN La gran innovació fa 7.500 anys.

23    Verdaguer, literatura i Barcelona.

24   El castell de Torre Baró, Nou Barris i Barcelona.

 


Visites d’autor

 

01   La Casa Gralla. El periple d'un monument.
Judith Urbano. 2 d'abril i 7 de maig de 2016

02  Primers pagesos/Bcn. La gran innovació fa 6.500 anys.
A càrrec dels comissaris de l'exposició. 28 de maig de 2016

03  De Montcada a Barcelona. L’aigua a llevant de la ciutat
Manel Martín Pascual. 3 d'abril 2016

04  Ramon Llull i l’encontre entre cultures.
Visita d’autor a càrrec de Francesc Tous.19 de juny i 12 de juliol 2016

 

Concerts i recitals  

 


Música

 

01    Ramon Llull. L’últim pelegrinatge
Concert a càrrec de la Capella de Ministrers. 8 de juny 2016

02    L’art de Llull
Concert a càrrec de Manel Camp Quartet i Joan Crosas, rapsode. 9 de juny 2016 

03    Somniant l’Atlàntida
Concert a càrrec de Sílvia Bel, veu, Juan Manuel Galeas, cantaor, i José Santiago, guitarra. Amb la col·laboració del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 21 de juliol 2016.

04    Barcelona/París/Brussel·les Divendres al Park Güell.
Els concerts dels divendres al Park Güell ens acosten a la música que sonava a la Barcelona de principis del segle XX. Amb la col·laboració de B:SM

Trío Nuages. Pol Abellan, flauta, Nuria García, viola, i Esther Pinyol, arpa, interpretaran obres de Granados, Debussy, Jongen i Fauré.
1 de juliol 2016.

Nexus Piano Dúo. Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández-Sagrera interpretaran obres de Satie, Ravel, Poulenc, Dvorák, Granados i Albéniz. 8 de juliol 2016.

Trío Fortuny. Marc Heredia, piano, Joel Bardolet, violí, Pau Codina, violoncel, interpretaran obres de Granados, Franck i Ravel. 15 de juliol 2016.

Josep Colomé, violí, i David Apellàniz, violoncel, interpretaran obres de Gaspar Cassadó, Maurice Ravel i Eugene Ysaÿe. 22 de juliol 2016.

05    Recital. Lluís Soler diu Canigó, de Jacint Verdaguer
2016 - 2017

 

 

Amics del MUHBA

Activitats programades específicament pels Amics del MUHBA.

Visites, Itineraris i Conferències

 

01 Visita comentada "Salvadoriana: el gabinet de curiositats de Barcelona". Febrer 2016

02 Visita comentada "El Renaixement a Barcelona. La casa Gralla". Març 2016

03 Visita guiada "Xavier Gosé (1876-1915), il·lustrador de la modernitat". Març 2016

04 Visita comentada "Les arts de la seda a Barcelona. 500 anys de les corporacions sederes a la ciutat". Març 2016

05 Visita guiada "Palauet Casades". Abril 2016

06 Visita guiada. "Biblioteca de Catalunya". Abril 2016

07 Itinerari guiat. "Gràcia al voltant del 1900". Juny 2016

08 Visita comentada. "Barcelona. La metròpoli en l’era de la fotografia". Juny 2016

09 Visita comentada. "Primers pagesos/BCN. La gran innovació fa 7.500 anys". Juny 2016

10 Visita comentada. "Casa Verdaguer de la Literatura, a Vil·la Joana". Setembre 2016

11 Itinerari. "Immigració i creixement de la ciutat. El llevant de Barcelona (1952-1975)". Setembre 2016

12 Visita comentada "Forestier a Montjuïc. El jardí com a obra d’art". Setembre 2016

13 Visita comentada "La màquina de pensar. Ramon Llull i l’«ars combinatoria». Exposició". Octubre 2016

14 Visites comentades "48h Open House Barcelona". Octubre 2016

15 Ruta literària "La Barcelona de Guimerà". Novembre 2016

16 Visita comentada "Lluïsa Vidal (1876-1918). Pintora barcelonina del modernisme". Novembre 2016

17 Sortida "D’ibers i de romans. Els museus de Premià". Desembre 2016

 

 

Altres

Amics i amigues voluntaris