Arquitectura, interiors i identitat social. La classe treballadora i la ciutat

Cicle de jornades-taller
Coordinació científica: Paolo Sustersic (Escola Elisava)

El cicle s’apropa a l’interior dels habitatges de les classes treballadores com a lloc on es projecten les mirades de la indústria, la societat, la política, l’arquitectura, el disseny, el gust i la cultura, i converteix l’interior domèstic en un camp de recerca molt interessant per detectar tendències, canvis i contradiccions. En el període estudiat al llarg de les quatre sessions, l’habitatge passa de ser considerat com a una despesa inevitable del cost de la mà d’obra a ser vist com l’espai per a una vida digna, en línia amb la reivindicació d’habitatge públic i cooperatiu en el marc de l’estat del benestar i a ser considerat, alhora, una font de negoci i especulació immobiliària. En el combat per un habitatge digne han sorgit al llarg del temps models ideals que, en algunes ocasions, poc tenien a veure amb la vida real dels treballadors i les seves aspiracions. Les aportacions de persones expertes d’àmbits diversos permetran, en uns tallers de reflexió oberta i propostes compartides, contribuir a la definició del projecte museístic de les cases barates del Bon Pastor, en el qual actualment està treballant el MUHBA en col·laboració amb entitats com l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, el Districte de Sant Andreu, l’Institut Municipal de l’Habitatge i el Pla de Barris.
Es preveuen quatre sessions:
1. La classe treballadora i la ciutat
2. Teoria i pràctica de l’Existenzminimum
3. L’estat del benestar i l’habitatge social
4. El Bon Pastor, el barri i el museu


Primera sessió
LA CLASSE TREBALLADORA I LA CIUTAT, 18 de juny 2020, Seminari web

Aquesta primera jornada es proposa situar l’habitatge obrer en el nou context generat per la societat industrial, que converteix els grans centres productius com Barcelona en destinacions d’intensos fluxos d’immigració d’una població d’origen generalment rural o procedent de centres més petits que es converteix en població obrera i s’emmotlla a la gran ciutat.

15.30 h El Bon Pastor, recerca, museu. El perquè del seminari-taller Obertura amb Paolo Sustersic, responsable del cicle, i Joan Roca, director del MUHBA, compartida amb les entitats i els representants institucionals

16.00 h Barcelona, la immigració i la ciutat entre l’expo de 1929 i el desenvolupisme Martí Marín i Corbera, UAB

16.45 h Habitatge social i creixement de la metròpoli de Barcelona Amador Ferrer, URL

17.30 h Pausa

17.45 h Polígons i densificació. La revolució del paisatge residencial de Nou Barris, 1939-1975 Manel Guàrdia, UPC*

18.30 h La vessant comunitària en el procés de construcció de l’equipament museístic de les cases barates Miquel Àngel Lozano, Pla de Barris

18.45 h Debat conclusiu

Les xerrades tindran lloc en aquest link de Zoom
 

 

Programa de la jornada-taller 'Arquitectura, interiors i identitat social. La classe treballadora i la ciutat'

Lloc:

Per accedir al seminari web en directe entreu, uns minuts abans de l'inici de la sessió, a la pàgina web del MUHBA: barcelona.cat/museuhistoria

Data:

18 de juny de 2020, de 15.30 h a 19.30 h

Informació:

informaciomuhba@bcn.cat

Per a qualsevol altra informació:
93 256 21 22 (de dilluns a divendres feiners, de 10 a 14 i de 16 a 19 h)

barcelona.cat/museuhistoria
https://www.facebook.com/museuhistoriabarcelona/