El Paleoclima de Barcelona. Repensar el passat per encarar el futur


Diagrama pol·línic percentual del Besòs. Selecció de taxons. S. Riera i J. Palet, 2008.

Enllaç a la retransmissió

El coneixement sobre els canvis climàtics en el passat s’obté des de disciplines variades com la geologia, la biologia i altres ciències humanes com l’arqueologia, utilitzant tècniques analítiques i metodologies aplicades a materials diferents (sediments, restes botàniques, documents arqueològics, etc..). Aquestes recerques inspirades en la recuperació de dades de les glaceres de l’Antàrtida o Grenlàndia s’han ampliat a escala mundial permetent relacionar diversos factors climàtics a mitjà i llarg termini, com són les edats del gel, però també les erupcions volcàniques i altres catàstrofes naturals que han afectat les diverses comunitats humanes del passat. L’aproximació a l’evolució paleoclimàtica en els temps passats està constituint una eina per comprendre i activar respostes als fenòmens climàtics actuals, com l’aridificació o el rescalfament. 

A més, en els períodes més recents de la prehistòria i la protohistòria, a l’anàlisi geofísica de la paleoclimatologia per se es suma la important relació entre paleoclima i grups humans. 

Coordinació científica:
Miquel Molist, UAB i Anna Gómez Bach, UAB

Programa del seminari 'El Paleoclima de Barcelona. Repensar el passat per encarar el futur'

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE

9.45
Obertura

10.00
Evolució climàtica a través dels temps geològics més recents. El passat climàtic com una de les claus del futur
Antoni Rosell Melé, ICREA, ICTA-UAB

10.30
Mite i realitat de les glaciacions quaternàries a Catalunya. Les glaciacions van arribar a Barcelona?
Francesc Burjachs, ICREA,IPHES,URV

11.00
Vegetació i clima durant la primera meitat de l’Holocè. El marc ambiental de les primeres societats agrícoles a Catalunya
Jordi Revelles, IPHES-URV

11.30
Pausa

12.00
El poblament de les primeres societats agrícoles al pla de Barcelona i la incidència climàtica des de l’arqueologia
Anna Gómez, UAB i Miquel Molist, UAB

12.30
La reconstrucció paleoambiental del VI al II mil·lenni. Prehistòria recent a través de l’estudi antracològic: el cas de Barcelona
Raquel Piqué, UAB

13.00
Debat general

13.30
Cloenda

Data:

28 de novembre de 2020.

Retransmissió en línia a través del canal de YouTube del MUHBA.

Informació:

informaciomuhba@bcn.cat
Per qualsevol altra informació: 93 256 21 22
(de dilluns a divendres laborables, de 10 a 14 i  de 16 a 19 h)

barcelona.cat/museuhistoria
Facebook del MUHBA
Canal YouTube del MUHBA