Innovació Musical Republicana. Barcelona, 1931-1934

Coordinació científica: Joaquim Rabaseda i Anna Costal, ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya i el Museu d’Història de Barcelona organitzen la jornada Innovació Musical Republicana (1931-1934) amb la voluntat de fer explícits els nuclis principals i els mecanismes de la innovació musical a Barcelona entre la proclamació de la Segona República, l’abril de 1931, i els Fets del 6 d’octubre de 1934. En aquest període es van posar les bases de diversos projectes per tal d’impulsar l’avantguarda i la connexió de la ciutat amb artistes internacionals, d’escoltar les reivindicacions feministes, d’assolir l’avenç tecnològic, d’assumir les músiques foranes i de dotar les pròpies de nous significats.

La jornada permetrà establir un diàleg entre especialistes de diversos àmbits en cinc taules de debat, amb la intenció de bastir noves idees que permetin matisar i ampliar la historiografia actual sobre aquest període, força centrada en el fructífer bienni posterior i en el desastre de la Guerra Civil. No es tracta de descriure el retrat d’una època concreta, sinó de localitzar les iniciatives, les institucions i les persones que van creure en les possibilitats d’una ciutat que encetava un període de llibertat creativa.

DIVENDRES 12 DE MARÇ

10.00 h
Obertura

10.15 h
Presentació

10.30 h
Innovació flamenca, flamencs innovadors
Montse Madridejos, historiadora de la música, i Rolf Baecker, ESMUC

11.20 h
Música antiga d’avantguarda
Romà Escalas, musicòleg, i Josep Borràs, ESMUC

12.10 h
Pausa

12.30 h
Tecnologies de reproducció sonora
Sara Guasteví, Museu de la Música de Barcelona, i Enric Giné, ESMUC

13.20 h
Debat general

14.00 h
Pausa

16.00 h
Barcelona, capital del hot mediterrani
Jaume Carbonell, UB, i Oriol Saña, ESMUC

16.50 h
Robert Gerhard i la Segona Escola de Viena a Barcelona
Leticia Sánchez de Andrés, UCM, i David Albet, ESMUC

17.40 h
Debat final

18.00 h
Pausa

18.15 h
El mestre Demon, pioner del jazz a la Barcelona dels anys trenta
Concert a càrrec d’Oriol Saña i estudiants de jazz de l’ESMUC
Saló del Tinell.  MUHBA Plaça del Rei.


CICLE DE CONCERTS

A més del concert que tindrà lloc el dia de la jornada, resultat de la recerca feta en innovació musical, també s’han programat tres concerts més a l’abril, el maig i el juny, i
s’estan acabant de tancar els que oferirà el MUHBA durant els mesos d’estiu al MUHBA Park Güell:

Música antiga d’avantguarda a la Barcelona de la Segona República
A càrrec d’estudiants de l’ESMUC
Dijous 29 d’abril, MUHBA Plaça del Rei

Barcelona, Verdaguer i el flamenc
A càrrec d’estudiants de l’ESMUC
Diumenge 30 de maig, MUHBA Vil·la Joana

Le pauvre maletot, de Darius Milhaud
A càrrec d’estudiants de l’ESMUC
Dissabte 5 de juny, MUHBA Oliva Artés

Programa de la jornada 'Innovació Musical Republicana. Barcelona, 1931-1934'

Data:

12 de març 2021 

Retransmissió en línia de la jornada i del concert a través del canal de YouTube del MUHBA.

Per assitir presencialment a la JORNADA fes la reserva aquí.

Per assistir presencialment  al CONCERT del Tinell fes la reserva aquí.

Informació:

informaciomuhba@bcn.cat
Per qualsevol altra informació: 93 256 21 22
(de dilluns a divendres laborables, de 10 a 14 i  de 16 a 19 h)

barcelona.cat/museuhistoria
Facebook del MUHBA
Canal YouTube del MUHBA