Jornada ‘Gramàtiques del Patrimoni Industrial. La reinvenció de ciutats i regions'

Quines són les estratègies de desenvolupament sostenible amb què diferents ciutats i regions, fortament marcades pels processos d’industrialització, fan front actualment a la pressió econòmica que amenaça el seu patrimoni industrial? Quines diferències hi ha entre els contextos de grans ciutats com Berlín, Barcelona i l’Havana i els d’antigues regions industrials com el Ruhrgebiet, el Bassin Minier i Catalunya, algunes de les quals van néixer gairebé alhora que la revolució industrial? De quina manera influeixen els nous canvis geopolítics i els processos industrials en la nostra manera de pensar i percebre el patrimoni industrial i el model de fàbrica, aquesta relació típica entre treball i capital que va sorgir fa més de dos-cents anys a Europa? Quin és el rol dels nous moviments socials –que reclamen un desenvolupament regional i urbà “des de baix”– en el rescat i la reutilització del patrimoni industrial per part de la ciutadania? Quins tipus d’identitats es construeixen a partir del patrimoni industrial i quines són útils per crear la societat del futur? Quines oposicions hi ha, de quina mena d’actors i quins motius tenen per fer-ho?

Aquestes són les preguntes que volem abordar mitjançant la nostra jornada. Pensant en escales múltiples, les interdependències entre centres i perifèries seran sempre al centre del nostre debat i, dels sis casos que declinarem, cinc presentaran experiències europees i un, com a contrapunt des de l’exterior, ens facilitarà la perspectiva global.

Programa de la jornada ‘Gramàtiques del Patrimoni Industrial. La reinvenció de ciutats i regions'

Lloc

MUHBA Oliva Artés
C. d'Espronceda, 142-146
(Parc del Centre del Poblenou)
08018 Barcelona
Tel. 93 256 21 00
Fax. 93 268 04 54
museuhistoria@bcn.cat
veure mapa

Dates

17 i 18 d’octubre de 2017

Preu

Entrada gratuïta. 
Es recomana reserva prèvia.

Informació i reserves

Tel.: 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h