Jornada Ramon Llull i Barcelona

Ramon Llull va ser en diverses ocasions a Barcelona. L’any 1299 va escriure-hi el Dictat de Ramon i el Llibre d’oracions, tots dos dedicats als reis. Jaume II li va concedir permís per predicar a les sinagogues i mesquites del país. El Dictat de Ramon s’ha de vincular amb la resposta que Llull va oferir al mètode de disputació dominicà, que havia donat un resultat tan incert en la disputa de Barcelona de 1263.

Fins a l’edat moderna, la ciutat va ser un important centre de difusió del lul·lisme. La seva escola lul·liana, molt activa durant els segles XV i XVI, va ser un punt de referència per a tot el lul·lisme europeu. Més tard, a partir de mitjan segle XIX, la Renaixença en va recuperar la figura, especialment pel que fa al seu vessant literari. L’interès per Llull té un punt culminant en la lectura que Jacint Verdaguer va fer del Llibre d’amic e amat en les seves Perles.

Lloc

MUHBA Vil·la Joana
Ctra. de l'Església, 104 (Vallvidrera)
08017  Barcelona
Tel. 93 204 78 05
Fax. 93 204 11 85
museuhistoria@bcn.cat
veure mapa

Data

Dissabte 2 de Juliol de 2016

Preu

6 € (estudiants, aturats i jubilats: 3 €)

Informació i reserves

Tel.: 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h