Viatge per Barcelona

Adreçat a l’alumnat d’ESO. Viatge per Barcelona és una proposta innovadora pensada perquè els alumnes aprenguin a itinerar i passejar per la ciutat interpretant i comparant espais i realitats urbanes diferents.

Adreçat a l’alumnat d’ESO

Viatge per Barcelona és una proposta innovadora pensada perquè els alumnes d’ESO aprenguin a itinerar i passejar per la ciutat interpretant i comparant espais i realitats urbanes diferents. La modalitat per dur a terme el projecte és un treball de síntesi que s’estructura en cinc grans itineraris autoguiats. La proposta ofereix als alumnes unes pautes d’anàlisi urbanística, social, cultural i econòmica que els permeten fer un reconeixement extensiu i comparatiu dels barris i els usos i funcions de les àrees urbanes. L’anàlisi de les diferents parts permet construir un relat sintètic sobre la ciutat. El resultat serà l’elaboració d’un llibre de viatge integrat per la narració il·lustrada de la seva experiència complementada amb la recerca històrica, patrimonial i d’anàlisi urbana.