Viatge per Barcelona

Adreçat a alumnes d’ESO

A partir d’unes sessions prèvies a l’aula i d’una pauta d’observació proporcionada pel museu, els nois i noies recorreran barris contigus fixant-se en els elements urbanístics, orogràfics, arquitectònics, econòmics o socials que els caracteritzen. L’objectiu és aprendre a observar i interpretar la ciutat per tal de comparar realitats urbanes diferents i explicar com i per què els elements citats esdevenen importants alhora d’explicar l’experiència humana.