Anar al contingut

Un futur sòlid.
Proposta de pressupost per a Barcelona

Barcelona presenta un pressupost de 3.807 M€ que actua com a motor econòmic, dona estabilitat a la ciutat i prioritza el benestar de la ciutadania

Veure presentació

El pressupost 2024

M€

de pressupost per al 2024

+%

de creixement anual respecte l'any anterior

M€

de creixement respecte l'any anterior

M€

d'inversions per al 2024

Eixos prioritaris del pressupost 2024

Espai públic endreçat, canvi climàtic i descarbonització

Progrés social i benestar

Economia i digitalització

Diàleg i igualtat

Previsió d'ingressos i despesa per capítols 2023-2024

Pel que fa al conjunt d'ingressos corrents pugen fins a 3.476 M€, el que suposa un increment de 385,5M€ respecte el 2023 gràcies a la liquidació definitiva de la participació en els ingressos de l'Estat i l'increment de la recaptació del recàrrec municipal en l'Impost d'Estades en Establiments Turístics (IEET).

Pel que fa a la despesa corrent (capítols 1-5) es preveu un creixement contingut dels recursos disponibles, fins arribar a 2.940,1M€, un 6,9% més que l'any 2023.

Veure la taula

Imports mostrats en milers d'euros.

LA DESPESA CORRENT PER POLÍTIQUES

Evolució de la despesa corrent per polítiques

Les polítiques amb major despesa corrent son Serveis socials i promoció social, amb 438,7M€, Benestar Comunitari (419M€) destinats a l’endreça i la cura de l’espai públic (recollida, neteja, clavegueram, etc), i la política de Seguretat i Prevenció, que rebrà 396M€.

Imports mostrats en milions d'euros.

Inversions

Inversió que soluciona dèficits, crea oportunitats i contribueix al dinamisme econòmic de la ciutat

M€
d'inversions per al 2024
+%
de creixement de la inversió per aquest mandat

Inversions i projectes estratègics

La Rambla

Habitatge

152,7M€ per al 2024

88M€ PIM
64,7M€ IMHAB

La Rambla

Pla de Barris

30M€ per al 2024

La Rambla

Climatització d'escoles

13,6M€ per al 2024

100M€ en 6 anys

La Rambla

La Rambla

8M€ per al 2024

48M€ en aquest mandat

La Rambla

Ronda de Dalt

5,6M€ per al 2024

33M€ en aquest mandat

Les inversions de l'Ajuntament per tipologia

Imports mostrats en milions d'euros

Les inversions del grup Ajuntament

A la pròpia inversió de l'Ajuntament, que amb 777,6M€ és la més elevada dels últims 15 anys, se li sumen els 166,4M€ corresponents a les actuacions que es faran a través de Barcelona Serveis Municipals (BSM) i de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), amb la qual s'arriba a una inversió total de 904,9M€.

Imports mostrats en milions d'euros

El resultat del pressupost

dèficit

%

d'endeutament sobre els ingressos corrents

+%

d'estalvi brut sobre els ingressos

< dies

de pagament als proveïdors (sobre els 21,7 dies)

Resultats pressupostaris i financers

Imports mostrats en milions d'euros.

Documents i arxius