Barcelona Wifi

Posem a disposició dels ciutadans la xarxa WiFi pública d'ús lliure per atothom que vingui a la sala bar del centre cívic, tant amb l'ordinador com amb el mòbil

Compartir