Apoderament Digital

Aprofitar les tecnologies digitals per crear llocs de treball de qualitat en totes les comunitats de la ciutat i lluitar contra les desigualtats. Assegurar-se que els avenços en tecnologia digital protegeixen els drets digitals de la ciutadania i afavoreixen la igualtat de gènere i la inclusió social. Promoure una democràcia participativa i establir una política per treure profit de la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania. Construir una societat digital més forta i més justa donant impuls als moviments d'innovació social.

Educació i capacitació digital

La manera d’apropar les tecnologies emergents a la ciutadania per apoderar-la i alhora contribuir a afavorir una ciutadania conscient, activa, participativa i més preparada per a les tasques del segle XXI és mitjançant la formació i la capacitació permanent amb les tecnologies més avançades, que li permeti sintonitzar amb el món real i amb els valors i el compromís que propicien. Els eixos prioritaris són la creativitat i la tecnologia a les aules per despertar en els més petits vocacions cientificotecnològiques (STEAM); les tecnologies digitals per a la inclusió i l’ocupació del futur, per formar joves i persones actives en competències digitals, i la capacitació com a eina d’inclusió social, intrageneracional, territorial i de gènere.

Inclusió digital

L’accés a les noves tecnologies defineix una nova fractura social a les ciutats, sovint amb una alta correlació amb les escletxes econòmiques i educatives. Cal treballar per reduir aquesta bretxa digital i facilitar capacitats, habilitats i l’accés a les noves tecnologies mitjançant programes pedagògics i coordinant la multiplicitat d’agents de la ciutat que treballen per maximitzar l’impacte d’aquestes accions.  Els eixos prioritaris d’acció són la creativitat i la tecnologia a les aules per despertar en els més petits vocacions cientificotecnològiques (STEAM); les tecnologies digitals per a la inclusió i l’ocupació del futur per formar joves i persones actives en competències digitals, i la capacitació com a eina d’inclusió social, intrageneracional, territorial i de gènere.

Democràcia i drets digitals

La societat digital s’hauria de construir amb la ciutadania. Barcelona fomenta l’ús de la tecnologia per facilitar la democràcia activa. Això significa desenvolupar nous models d’interacció en els entorns digitals (oberts, segurs i lliures) per a les noves maneres de formulació de polítiques que siguin oberts, experimentals i capaços d’incorporar la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania. La plataforma de democràcia Decidim.Barcelona ens ajudarà a experimentar amb maneres i mètodes nous per a una democràcia veritablement participativa.

Posant la ciutadania al centre també pretenem fer créixer la seva sobirania digital, capacitar-la per exercir plenament la llibertat i els drets digitals, així com el dret a la protecció de dades, la privacitat i l’autodeterminació informativa.

Share
La tecnologia en l’àmbit educatiu és una realitat i la ciutat és la seu de diversos esdeveniments on això es fa palès. La comunitat educativa, les escoles, les...
Share
Cibernàrium és el programa de capacitació i divulgació tecnològica de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona), situat a l’edifici MediaTIC i que ofereix...
Share
Els Ateneus de Fabricació són un servei públic que apropa la tecnologia i la ciència de la fabricació digital per facilitar que les persones aprenguin,...
Share
L’accés a les noves tecnologies defineix una nova fractura social a les ciutats i en la seva ciutadania. El Cibernàrium, les biblioteques, els Ateneus de...
Share
El projecte busca reduir la bretxa digital i les desigualtats relacionades amb la connectivitat a internet a la ciutat de Barcelona. Amb el lema “Connectivitat...
Share
L’escletxa digital és una realitat a la nostra ciutat i una multiplicitat d’agents treballa per reduir-la. L’Ajuntament articula mecanismes de coordinació per...
Share
L’Ajuntament de Barcelona impulsa nous processos de participació per coproduir polítiques municipals amb la ciutadania. Decidim.Barcelona és la plataforma...
Share
La revolució tecnològica és una realitat en tots els àmbits de la nostra vida i cal assegurar que no deixa ningú enrere. La reducció de l’escletxa digital en...