Declaració d'accessibilitat de: Barcelona Ciutat Digital

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme (més del 90% de les pàgines compleixen tots els criteris aplicables) amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

 • El web podria contenir contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:

  1. Formats d'arxiu d'ofimàtica publicats abans de 2018.

  2. Contingut multimèdia pregravat de base temporal publicat abans de 2018.

  3. Contingut multimèdia en directe de base temporal.

  4. Serveis de mapes i cartografia en línia, si bé la informació essencial es proporciona de manera accessible digitalment en el cas de mapes destinats a finalitats de navegació.

  5. Continguts de tercers no finançats ni desenvolupats per l'Ajuntament de Barcelona.

  6. Reproduccions de béns de col·leccions del patrimoni que no es poden fer plenament accessibles per alguna de les causes següents:

   1r Incompatibilitat dels requisits d'accessibilitat amb la conservació del bé de què es tracta o amb l'autenticitat de la reproducció.

   2n Indisponibilitat de solucions automatitzades i rendibles que permetin extreure el text de manuscrits o altres béns de col·leccions del patrimoni i transformar-los en continguts compatibles amb els requisits d'accessibilitat.

  7. Continguts d'extranet i intranet entesos com a llocs web accessibles únicament per a un grup restringit de persones i no per al públic en general, publicats abans del 23 de setembre de 2019, fins que aquests llocs web siguin objecte d'una revisió substancial.

  8. Continguts de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils que tenen la condició d'arxius o eines d'arxiu perquè únicament contenen continguts no necessaris per al desenvolupament de tasques administratives actives i que no han estat actualitzats ni editats després de 2018.

 • Càrrega desproporcionada: No aplica

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el dia 08/11/2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per un tercer [] en el marc de la col·laboració amb l'Oficina d'Accessibilitat del mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 08/11/2023.

Observacions i dades de contacte

Pot fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.

 • Sol·licitar informació i continguts exclosos de l'àmbit d'aplicació de la directiva.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l'accessibilitat al lloc web.

A través de l'enllaç de contacte següent.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l'Oficina d'Accessibilitat, com a unitat responsable de l'Ajuntament de Barcelona.

Procediment d'aplicació

En cas que la resposta a la notificació o a la sol·licitud sigui insatisfactòria, tal com s'estableix en la directiva europea (article 7, apartat 1, lletra c), pot fer una reclamació a: Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital - Secretaria General d'Administració Digital.

El compromís de l'Ajuntament de Barcelona per l'accessibilitat

Periòdicament, l'Ajuntament fa treballs d'auditoria interna i consultoria per adequar les possibles disconformitats i assolir una accessibilitat plena al lloc web que en permeti l'ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.

El desenvolupament dels webs de barcelona.cat es basen en la consideració de la norma UNE-EN 301549:2022 i de les pautes d’accessibilitat al contingut WCAG 2.1, nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l'accessibilitat web i els recursos d'accessibilitat i per configurar les opcions dels diversos navegadors, visiteu el web d'accessibilitat de l'Ajuntament de Barcelona.