Projectes

Share
L’accés a les noves tecnologies defineix una nova fractura social a les ciutats i en la seva ciutadania. El Cibernàrium, les biblioteques, els Ateneus de...
Share
L’Ajuntament de Barcelona impulsa nous processos de participació per coproduir polítiques municipals amb la ciutadania. Decidim.Barcelona és la plataforma...
Share
L’Ajuntament de Barcelona ha decidit utilitzar el seu potencial de compra pública per estimular la innovació dirigida a resoldre els reptes de la vida a la...
Share
La tecnologia segueix revolucionant la indústria. La quarta revolució industrial es basa en la disponibilitat, en temps real, de tota la informació rellevant...
Share
Pressupost Obert és una eina per facilitar, a la ciutadania i a les organitzacions que hi puguin estar interessades, l’anàlisi i la comprensió dels...
Share
La revolució tecnològica és una realitat en tots els àmbits de la nostra vida i cal assegurar que no deixa ningú enrere. La reducció de l’escletxa digital en...
Share
El projecte busca reduir la bretxa digital i les desigualtats relacionades amb la connectivitat a internet a la ciutat de Barcelona. Amb el lema “Connectivitat...
Share
L’escletxa digital és una realitat a la nostra ciutat i una multiplicitat d’agents treballa per reduir-la. L’Ajuntament articula mecanismes de coordinació per...
Share
La tecnologia en l’àmbit educatiu és una realitat i la ciutat és la seu de diversos esdeveniments on això es fa palès. La comunitat educativa, les escoles, les...
Share
Cibernàrium és el programa de capacitació i divulgació tecnològica de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona), situat a l’edifici MediaTIC i que ofereix...
Share
Els Ateneus de Fabricació són un servei públic que apropa la tecnologia i la ciència de la fabricació digital per facilitar que les persones aprenguin,...
Share
Com a ciutat digital puntera i de renom mundial, cada any Barcelona és seu de nombrosos esdeveniments i congressos sobre tecnologia i innovació digital i també...