Transformació Digital

Utilitzar la tecnologia i les dades per oferir a la ciutadania uns serveis millors i més assequibles i aconseguir un govern més transparent, participatiu i eficaç. Arribar a un nou acord sobre dades per ampliar-ne els usos socials beneficiosos, alhora que se'n garanteix la sobirania, l'ètica i la privacitat. Proporcionar accés a internet per a tothom. La connectivitat a internet d'alta velocitat no és un luxe sinó un dret de tota la ciutadania, una necessitat absoluta per al desenvolupament econòmic i la mobilitat social de l'economia del segle XXI.

Tecnologia per a un millor Govern

El Govern de la ciutat de Barcelona ha posat en marxa un pla ambiciós de transformació digital que situarà l’Ajuntament en primera línia d’eficiència, transparència i innovació social. Aquest pla inclou projectes estratègics per fer front als problemes socials detectats com a prioritaris per aquest govern i millorarà la gestió interna, farà possible l’adaptació dels procediments i els serveis públics al nou marc legal i garantirà l’evolució de les infraestructures digitals.

Tecnologia Urbana

El Pla Barcelona Ciutat Digital garantirà que la ciutat tingui les infraestructures digitals necessàries per gestionar-la d’una manera global i assegurar la cobertura pública i uniforme de les necessitats de tota la ciutadania. Aquestes infraestructures són el mitjà per millorar els serveis prestats als ciutadans i les ciutadanes i fer front a reptes urbans tan importants com l’habitatge, l’atur, l’exclusió social, la salut, l’energia o la mobilitat.

City Data Commons

Els ciutadans i les ciutadanes deixem una petjada virtual en la nostra vida diària. La digitalització progressiva de la societat fa que aquest rastre sigui cada cop més gran i susceptible de ser aprofitat per a diverses finalitats. L’Ajuntament és conscient que les dades són un bé cabdal en la societat del coneixement i per això considera que s’han de percebre socialment com un bé comú i impulsa aquesta visió per aconseguir una gestió democràtica, oberta, transparent i reglada d’aquest recurs.

Share
Pressupost Obert és una eina per facilitar, a la ciutadania i a les organitzacions que hi puguin estar interessades, l’anàlisi i la comprensió dels...
Share
El Mercat Digital és un entorn relacional entre l’Ajuntament i les empreses potencialment proveïdores que agilitza la informació i els processos a totes dues...
Share
La Bústia Ètica és un canal de denúncies ciutadanes contra la corrupció o altres pràctiques que podrien resultar perjudicials per al bon govern de la ciutat de...
Share
Barcelona Ciutat Digital aposta pels estàndards oberts, el programari lliure i l’ús de tecnologies multiplataforma, com ara les web apps progressives, que...
Share
Els dispositius d’autenticació digital per a la ciutadania són fonamentals per a la prestació digital dels serveis públics.
Share
El bon govern es fonamenta en la transparència i la rendició de comptes, també pel que fa a la tecnologia. El món virtual i el món analògic cada cop estan més...
Share
A Barcelona hi ha una bretxa digital significativa entre els barris, especialment depenent del nivell dels ingressos. L’Ajuntament té projectes per reduir-la i...
Share
Aquesta actuació té per objectiu garantir a l’Ajuntament de Barcelona l’accés i l’ús de les dades generades pels ciutadans i les ciutadanes quan usen el servei...
Share
Els nous títols de transport T-Mobilitat facilitaran a l’Ajuntament de Barcelona el retorn i l’ús de les dades generades pels ciutadans i les ciutadanes quan...
Share
Barcelona forma part del moviment mundial de ciutats intel·ligents que gestionen de manera eficient tant els recursos com els serveis i treballen per trobar...
Share
El valor d’una ciutat no es pot mesurar únicament per la seva tecnologia, sinó per l’ús que en fan els ciutadans i les ciutadanes i els seus governs.
Share
Un dels eixos del Pla digital de Barcelona s’adreça a dinamitzar l’ecosistema de petites i mitjanes empreses i actors econòmics de la ciutat
Share
Les dades són un primer pas per obtenir informació. Aquesta informació s’ha de convertir en coneixement i aquest coneixement s’ha de poder aplicar amb...
Share
Per mostrar els resultats de les polítiques sobre dades que es duen a terme, no n’hi ha prou amb tenir les dades endreçades i analitzar-les. També cal dotar el...
Share
L’Ajuntament gestiona moltes dades d’interès públic, la major part de les quals concerneixen la ciutadania i li pertanyen. Des de la institució es fa un...
Share
Barcelona és un pol d’innovació i recerca i, alhora, un referent del sud d’Europa pel que fa a les noves tecnologies. L’Ajuntament, compromès amb la recerca...
Share
Emprar les dades per oferir serveis millors a la ciutadania i optimitzar els processos interns requereix tenir les eines adequades per fer-ho. L’Ajuntament...