Consells Municipals de les Dones

Són òrgans de participació de les dones de Barcelona en les polítiques de l'Ajuntament tant des de l'àmbit territorial de ciutat (Consell Municipal de Dones de Barcelona) com des dels districtes (Consells de Dones dels Districtes).

El Consell Municipal de les Dones de Barcelona és un espai on debatre i tractar qüestions d'interès per a les dones de Barcelona visibilitzant-ne les seves demandes específiques. Depèn de la Regidoria de Feminismes i LGTBI i del Departament de Feminismes i LGTBI.

  • Va ser fundat el 1994.
  • Té caràcter consultiu: Aconsella, assessora, i subministra criteris i elements de judici a d'altres organismes de l'Administració Pública. Els suggeriments són tinguts en compte pel Govern Municipal però no tenen caràcter vinculant.
  • És participatiu: Aporta una mirada de gènere a les polítiques municipals.
  • Elabora informes, dictàmens i demandes que es tramiten com a recomanacions als òrgans de Govern Municipal.

Els Consells de Dones dels Districtes són òrgans de treball independents i vinculats al territori per donar respostes properes i adaptades.

  • Hi ha un Consell a cada Districte: Són autònoms i independents entre si.
  • Tenen caràcter consultiu i són participatius
  • Mantenen relació amb el Consell Municipal de les Dones de Barcelona a través de les conselleres de districte (membres del plenari) i de dues representants de les entitats que en formen part.
  • Elaboren informes, dictàmens o demandes que es tramiten com a recomanacions als òrgans de Govern Municipal.

Població a qui s'adreça

  • Dones representants d'associacions, consells i entitats del teixit barceloní.

Contacte