Organigrama

L'organització del Districte de l'Eixample té dues vessants: la política i l'executiva. Aquesta última inclou la gerència, la direcció i els diferents departaments de gestió municipal que agrupen la totalitat d’àmbits d’actuació.