El nostre projecte educatiu

L’escola bressol Mont Tàber es troba al barri del Raval des de l’any 1931. Degut a la reforma urbanística de la zona, l’any 2000 l’escola es va traslladar a la ubicació actual.

L’edifici consta de dues plantes, amb una terrassa, un pati amb sorra i una zona d’arbres i jocs. L’amplitud dels espais comuns permet fer activitats conjuntes que afavoreixen les relacions entre tots els infants de l’escola.

El centre atén sis grups d’infants amb una capacitat màxima de 84 places.

Els espais de l’escola estan pensats i concebuts  per tal que facilitin l’acció autònoma de l ’infant  i la possibilitat d’explorar i descobrir. Les aules estan organitzades en racons de joc, on tant els materials com les propostes educatives estan pensades per afavorir  l’experimentació, la curiositat i la comunicació dels infants, tot respectant les necessitats evolutives individuals. Tots els espais de l’escola són educatius i evolucionen al llarg del curs atenent a les necessitats específiques que es van produint: pas de les estacions, festes tradicionals, desenvolupament dels infants, ...

La nostra escola bressol té com a objectiu principal contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança.

La família és la primera responsable de l’educació dels fills. L’escola col·labora i dóna suport en la tasca d’educar els infants, i ofereix un entorn més ampli de relació que permet la interacció dels infants amb uns adults diferents dels del seu entorn familiar més proper, la interacció entre infants de diferents edats i la relació entre les diverses famílies de l’escola.

Per tal d’acompanyar a les famílies en l’educació i la criança dels seus fills i filles, es proporcionen mecanismes d’informació i comunicació, fomentant alhora la seva participació a la vida de l’escola.

Els professionals de l’escola treballem en equip, aportant el nostre bagatge i experiència professional per tal d’avançar en la intervenció educativa i consensuar una línia coherent d’actuació que fa construir dia a dia el nostre projecte d’escola.

Des de l’escola es considera molt important el coneixement i la interrelació amb altres entitats d’atenció a la petita infància del nostre entorn. Per aquesta raó forma part de manera activa de  les diferents iniciatives que es proposen des del districte ( pediatria, atenció precoç, parvularis, XAFIR, ...)