Aprenentatge Servei

Iniciem el projecte d'Aprenentatge Servei amb els nois i noies de quart d'ESO de l'escola Scala Dei. La col·laboració s'ha centrat en el pati i elements de jardí.
L'Aprenentatge Servei, és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants, es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquesta guanya en qualitat i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'haprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.