Col·laboració en el projecte de jardí

L'avi Joan ens ajuda a mantenir aquests espais amb desnivells per tal d'afavorir e desenvolupament motriu dels infants.