Places vacants a les Escoles Bressol

Col left

DISPONIBILITAT DE PLACES A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS 2018-2019
(informació a data 1 de març de 2019)

Places per infants de 0-1 anys (nascuts l'any 2018)

No hi ha oferta

Places per infants de 1 a 2 anys (nascuts l'any 2017)

No hi ha oferta

Places per infants de 2 a 3 anys (nascuts l'any 2016)

Ciutat Vella
EBM Portal Nou Tel. 933101807

 

Col right
Documents: