Places vacants a les Escoles Bressol

Col left

DISPONIBILITAT DE PLACES A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PER AL CURS 2017-2018
(informació a data 15 de gener de 2018)

Places per infants de 0-1 anys

No hi ha places disponibles

Places per infants d'1 a 2 anys

Sarrià-Sant Gervasi:
EBM La Puput Tel: 934067803

Places per infants de 2 a 3 anys

Sarrià-Sant Gervasi:
EBM La Puput Tel. 934067803
EBM L'Oreneta Tel. 932804683

 

Col right
Documents: