Places vacants a les Escoles Bressol

Col left

Informació a data 16 d'octubre de 2019
Les famílies interessades es poden adreçar telefònicament a les següents escoles bressol municipals:
 

Vacants per a infants de 4 mesos i fins a 1 any d’edat (nascuts el 2019)

Districte de Sarrià – Sant Gervasi:

  • EBM La Puput: telèfon 934067803

 

Vacants per a infants d’1 a 2 anys d’edat (nascuts el 2018)

Districte de Sarrià – Sant Gervasi:

  • EBM L'Oreneta: Telèfon 932804683

 

Vacants per a infants de 2 a 3 anys d’edat (nascuts el 2017)

Districte de Sarrià – Sant Gervasi:

  • EBM La Puput: telèfon 934067803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col right