Places vacants a les Escoles Bressol

Col left

A 1 de desembre de 2022, us informem de les places vacants que han quedat a les escoles bressol municipals de Barcelona, sense llista d'espera, després d'haver passat el procés de preinscripció i matrícula.
 

ESCOLES BRESSOL

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca

Vacants per a infants entre 4 mesos i 1 any (nascuts el 2022)

No hi ha places vacants.

Vacants per a infants d'1 a 2 anys (nascuts el 2021)

Sarrià- St. Gervasi:
EBM LA PUPUT Tel. 93 406 78 03

Vacants per a infants de 2 a 3 anys (nascuts el 2020)

No hi ha places vacants.

 

 

ESPAIS FAMILIARS DE CRIANÇA MUNICIPALS I NADONS EN FAMÍLIA:

Per a informació sobre les places vacants us podreu adreçar als Espais familiars de criança municipals:

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca/espaisfamiliarsdecriancamunicipals

Llistat Espais Familiars de Criança Municipals: curs 2022-2023

Col right

 

SOL·LICITUD PER ESTAR INCLÒS EN LA LLISTA D'ESPERA

Places vacants:

En el cas que alguna d'aquestes places sigui del vostre interès,  caldrà que truqueu a l'escola bressol escollida, per demanar dia i hora.

Sol·licitud per ser inclòs a la llista d’espera fora del termini de preinscripció a les escoles bressol públiques:

  • Període de presentació de les sol·licituds: del 23 de juny de 2022 al 15 d'abril de 2023 (ambdós inclosos).

Cal tenir en compte que, no es pot sol·licitar la inclusió a la llista d’espera fora del termini de preinscripció en aquestes situacions:

  • Si l’infant ha participat en el procés de preinscripció i quedat en llista d’espera.
  • Si l’infant ja està matriculat per a aquest curs escolar en una escola bressol municipal de Barcelona.
  • Si la família ja ha presentat una sol·licitud per afegir-se a la llista d’espera a una escola bressol.

Podeu fer el tràmit a través d'aquest enllaç.

EFCM Cadí-Raval
Equipament: Escola Bressol Municipal Cadí (Om, 11)
Gestiona: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Contacte: efraval@bcn.cat i tel. 934 424 844

EFCM Socioeducatiu Aurora
Equipament: Escola Bressol Municipal Aurora (Aurora, 24)
Gestiona: Institut Municipal d'Educació de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: efaurora@bcn.cat i tel. 937 060 015

EFCM Els Tres Tombs
Equipament: Escola Bressol Municipal Els Tres Tombs (Manso, 28 bis)
Gestiona: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Contacto: efelstrestombs@bcn.cat y tel. 933 250 913

EFCM Cotxeres Borrell
Equipament: Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Gestiona: Districte de l'Eixample
Contacte: efcotxeresborrell@bcn.cat y tel. 933 248 350

EFCM Fort Pienc
Equipament: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4)
Gestiona: Districte de l'Eixample
Contacte: effortpienc@bcn.cat y tel. 932 327 827

EFCM Urgell
Equipament: Centre Cívic Urgell (Comte d'Urgell, 145)
Gestiona: Districte de l'Eixample
Contacte: efurgell@bcn.cat y tel. 934 536 480

EFCM Sagrada Família
Equipament: Centre Cívic Sagrada Família (Provença, 480)
Gestiona: Districte de l'Eixample
Contacte: efsagradafamilia@bcn.cat y tel. 934 508 917

EFCM Socioeducatiu Casa dels Colors
Equipament: Edifici equipaments públics (pg. Zona Franca, 54-56, 1a planta)
Gestiona: Institut Municipal d'Educació de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: efcasadelscolors@bcn.cat i tel. 932 231 106

EFCM Els Gats
Equipament: Escola Bressol Municipal Els Gats (Roger, 48)
Gestiona: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Contacte: efelsgats@bcn.cat i tel. 936 114 017

EFCM socioeducatiu Les Corts - Sants
Equipament: Espai Familiar i Centre Obert Municipal Les Corts-Sants (Benavent, 20)
Gestiona: Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: espaifamiliar_lc@bcn.cat i tel. 934 908 514

EFCM La Saleta
Equipament: Centre Cívic Vil·la Urània (Saragossa, 29)
Gestiona: Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Contacte: eflasaleta@bcn.cat i tel. 937 061 295

 
EFCM El Petit Drac
Equipament: Espai Familiar El Petit Drac (Via Augusta, 327)
Gestiona: Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Contacte: efelpetitdrac@bcn.cat i tel. 932 053 002

EFCM El Vaixell
Equipament: Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Gestiona: Districte de Gràcia
Contacte: efelvaixell@bcn.cat i tel. 932 073 703

EFCM El Galliner
Equipament: Ludoteca el Galliner (pl. Santes Creus, 8-10)
Gestiona: Districte d’Horta-Guinardó
Contacte: efelgalliner@bcn.cat i tel. 934 202 337

EFCM Arimel
Equipament: Ludoteca Arimel – Centre Cívic El Carmel (Santuari, 27)
Gestiona: Centre Cívic el Carmel
Contacte: efarimel@bcn.cat i tel. 932 563 348

EFCM El Torrent
Equipament: Escola Bressol Municipal El Torrent (Alcántara, 22)
Gestiona: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Contacte: efeltorrent@bcn.cat i tel. 933 535 520

EFCM Trinitat Nova
Equipament: Escola Bressol Municipal Trinitat Nova (Fosca, 12)
Gestiona: Programa municipal Pla de barris
Contacte: eftrinitatnova@bcn.cat i tel. 933 595 276

EFCM La Bòbila
Equipament: L’Ateneu La Bòbila de Porta (pl. Sóller, 1)
Gestiona: Districte de Nou Barris
Contacte: eflabobila@bcn.cat i tel. 933 540 570

 

EFCM Bon Pastor
Equipament: Centre Cívic Bon Pastor (pl. Robert Gerhard, 3)
Gestiona: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Contacte: efbonpastor@bcn.cat i tel. 933 147 947

EFCM Congrés-Indians
Equipament: Casal de barri Congrés-Indians (Manigua, 25-35)
Gestiona: Districte de Sant Andreu, Casal de barri
Contacte: efcongresindians@bcn.cat i tel. 933 513 953
*Previsió obertura: gener del 2023

EFCM La Vela
Equipament: Centre Cívic Besòs – Casal Infantil El Vaixell (rambla Prim 87-89, 1a planta)
Gestiona: Districte de Sant Martí
Contacte: eflavela@bcn.cat i tel. 932 564 931

EFCM Socioeducatiu Sant Martí
Equipament: Centre Obert Municipal Sant Martí (Huelva, 36, baixos)
Gestiona: Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: espaifamiliar_sm@bcn.cat i tel. 933 074 888

EFCM El Petit Drac de Sant Martí
Equipament: Casal Infantil El Drac (via Trajana, 20)
Gestiona: Districte de Sant Martí
Contacte: efelpetitdracdesantmarti@bcn.cat i tel. 933 135 290

Compartiu aquest contingut