Projectes transversals

Projectes interdisciplinaris que s’adrecen i impliquen diferents agents educatius.

Biblioteca Artur Martorell

L'Institut d'Educació porta a terme un pla de millora i actualització de les biblioteques escolars dels centres municipals. 

Els camins escolars són espais amb senyalització viària vertical i horitzontal específica, principalment de color verd i blanc, situats al voltant d'escoles i instituts.
 

El projecte anima als centres educatius de Barcelona a fer les Escoles + sostenibles, comptant amb la col·laboració de tota la comunitat educativa, equips docents, equips de suport educatiu, infants i famílies, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica.

El programa Suport educatiu a les famílies  té com a objectiu impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l'escolar. 

Aquest projecte té com a finalitat compartida dur a terme una tasca social, que afavoreixi els aprenentatges, el desenvolupament i la sensibilització en diversos valors de nois i noies amb necessitats educatives especials.