Projectes transversals

Projectes interdisciplinaris que s’adrecen i impliquen diferents agents educatius.

Els programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir l'alumnat que ho requereixi, perquè pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

El projecte anima als centres educatius de Barcelona a fer les Escoles + sostenibles, comptant amb la col·laboració de tota la comunitat educativa, equips docents, equips de suport educatiu, infants i famílies, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica.

Aquest projecte té com a finalitat compartida dur a terme una tasca social, que afavoreixi els aprenentatges, el desenvolupament i la sensibilització en diversos valors de nois i noies amb necessitats educatives especials.

És un projecte d’apropament i coordinació entre els dos cicles de l’etapa educativa  que té com a objectiu donar  continuïtat i coherència a l’escolarització dels infants de 0 a 6 anys per tal de garantir el seu desenvolupament harmònic. 

Compartiu aquest contingut