Projectes compartits

Les escoles que participen en projectes comuns van iniciar grups de treball per reflexionar i compartir les mateixes experiències.

Aprendre d’aquestes iniciatives, aprofundir en els objectius, compartir punts forts i punts febles, recollir les bones pràctiques, ha estat positiu tant per créixer en el projecte, com per donar-lo a conèixer i facilitar la implementació en altres escoles que el volien iniciar.

Aquests projectes tenen com a finalitat compartida portar a terme una tasca social que afavoreixi els aprenentatges, el desenvolupament i la sensibilització en diversos valors de nois i noies amb necessitats educatives especials, així com treballar per la seva integració, inclusió social i augmentar el seu nivell de pertinença a la comunitat.

Les escoles bressol ofereixen a les famílies la possibilitat d’utilitzar els patis fora de l’horari escolar, a través de la cessió d’espai del pati o jardí de l’escola bressol a les AMPA/AFA/AFI.

Les escoles bressol municipals de la ciutat es relacionen sovint amb els avis i les àvies dels infants de les escoles, que tenen cura dels seus nets i netes i amb altres casals o entitats comunitàries de gent gran.

Compartiu aquest contingut