Projectes compartits

Les escoles que participen en projectes comuns, van iniciar el curs 2018-2019, grups de treball per reflexionar i compartir les mateixes experiències.

Aprendre d’aquestes iniciatives, aprofundir en els objectius, compartir punts forts i punts febles, recollir les bones pràctiques, ha estat positiu tan per créixer en el projecte, com per donar-lo a conèixer i facilitar la implementació a altres escoles que el volien iniciar.

Aquests projectes tenen com a finalitat compartida portar a terme una tasca social que afavoreixi els aprenentatges, el desenvolupament i la sensibilització en diversos valors de nois i noies amb necessitats educatives especials.

Les escoles bressol ofereixen a les famílies la possibilitat d’utilitzar els patis fora de l’horari escolar, a través de la cessió d’espai del pati o jardí de l’escola bressol a les AMPAs/AFA/AFI. 

Les escoles bressol municipals de la ciutat es relacionem sovint amb els avis i àvies dels infants de les escoles que tenen cura dels seus néts i netes i amb d'altres casals o entitats comunitàries de gent gran.

Compartiu aquest contingut