Patis en família

Col left

Les escoles bressol ofereixen a les famílies la possibilitat d’utilitzar els patis fora de l’horari escolar, a través de la cessió d’espai del pati o jardí de l’escola bressol a les AMPA/AFA/AFI. 

Les famílies, conjuntament amb la direcció del centre, elaboren un document d’acords en el qual s’estableixen els horaris, la temporalitat, els espais que s’utilitzaran, les normes d’ús...

Ofereix una alternativa de lleure als infants i les seves famílies dins d’un context segur i de proximitat, on les normes d’ús i d’espai són tractades de forma que transmeten valors de comunitat i treballen la responsabilitat equitativa en les tasques. Les famílies es fan responsables de les entrades i sortides, del material i de l’espai, de manera que es fan més seva l’escola i participen més en la seva adequació i conservació. Ofereixen també un espai per fer xarxa entre les famílies i més implicació en el dia a dia de l’escola bressol municipal.

El projecte es va iniciar d’una manera informal i espontània a l’escola bressol municipal Galatea el curs 2010-2011. Durant el curs 2018-2019, es van reunir en un grup de treball totes les escoles bressol que duien a terme aquest projecte en la seva escola, per compartir i reflexionar sobre les diferents experiències i donar a conèixer aquest recurs a altres escoles i famílies.

Col right

Compartiu aquest contingut