Projecte modelatge 0-6

Col left

El projecte es va iniciar durant el curs 2018-2019 com una experiència pilot a escoles de primer cicle i de segon cicle d’educació infantil del districte d’Horta-Guinardó i a partir del curs 2019-2020 s’ha ampliat  també a escoles del districte de Nou Barris.

És un projecte d’apropament i coordinació entre els dos cicles de l’etapa educativa  que té com a objectiu donar  continuïtat i coherència a l’escolarització dels infants de 0 a 6 anys per tal de garantir el seu desenvolupament harmònic. 

Com a objectius més específics estarien:

  • Analitzar estratègies metodològiques pròpies de l’etapa per tal de facilitar l’assoliment de les capacitats de l’infant al finalitzar  l’etapa.
  • Analitzar aspectes organitzatius del centre per tal de facilitar l’assoliment dels reptes educatius plantejats durant l’etapa.
  • Detectar aspectes comuns en l’acompanyament a les famílies per tal de crear línies de visualització d’etapa única.
  • Detectar sinèrgies afavoridores que s’han creat durant el projecte per tal d’assolir l’objectiu general plantejat.

El projecte està definit en tres fases:

  • El primer curs consta d’una formació compartida entre les escoles dels dos cicles, d’un període d’estades dels professionals al centre amb el que comparteixen el projecte i posterior devolució entre els centres vinculats. Cada escola planteja les línies de millora a implementar en el següent curs. 
  • El segon curs: seria d’implementació i avaluació del pla d’acció en cada centre i de treball conjunt entre les dues escoles (bressol i escola de parvulari).
  • El tercer curs: es planteja com a  consolidació de les millores, amb el propòsit d’assegurar la seva consolidació.

L’any 2019 l’Ajuntament va lliurar al projecte de modelatge 0-6 un dels premis “Barcelona innovació educativa” per iniciatives que comporten una millora de la pràctica educativa.

Participen en la comissió tècnica d’aquest projecte el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut Municipal d’Educació, la Inspecció d’Educació, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i els Centres de Recursos pedagògics d’Horta Guinardó i de Nou Barris.

Col right

Compartiu aquest contingut