Diversificació curricular

Col left

Els programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir l'alumnat que ho requereixi perquè pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

Aquets programes es presenten en dos modalitats;

  • Modalitat de Projectes Singulars; amb els que s’estableix convenis amb els ajuntaments, on l’alumnat realitza fins al 40% de l’horari lectiu en activitats fora del centre.
  • Modalitat d’Aula Oberta: On l’alumnat desenvolupa en el centre educatiu tota la seva activitat.

Els Districtes de Sants Montjuïc, Ciutat Vella i Nou Barris han establert un conveni de col·laboració amb l’IMEB, per tal que tres escoles bressol municipals de cada districte puguin participar fent la tutoria d’alumnat que formen part d’aquest projecte. Aquest projecte es va iniciar el curs 2017/2018.

L’alumnat participa en tasques adequades a les seves capacitats i al programa, es consensuen amb els tutors referents del seu centre educatiu. Tasques administratives, de col·laboració amb l’adequació de material, de propostes d’activitats, de cura d’espais (patis, hort, sala d’usos múltiples).

Col right