Tarifes específiques per a l’escola bressol Trinitat Nova i l'escola bressol Aurora

L’escola bressol Trinitat Nova té un horari reduït i només ofereix esmorzar reforçat a mig matí. Per això les tarifes que s’apliquen són diferents. Podeu consultar el tram de tarifació específic per a aquesta escola a l’apartat 3.1.3 de la normativa de preus públics aprovada.

L’Escola Bressol Municipal Aurora té dos grups amb horari reduït: grup matí ( de 9h a 13h) i grup tarda ( de 15h a 19h). Les quotes tarifades d’escolaritat i alimentació ( esmorzar i  berenar reforçats) es poden consultar a la normativa vigent de preus públics publicada al BOPB d’ 1 de febrer de 2019.