Tarifes específiques per a l’escola bressol Trinitat Nova

L’escola bressol Trinitat Nova té un horari reduït i només ofereix esmorzar reforçat a mig matí. Per això les tarifes que s’apliquen són diferents. Podeu consultar el tram de tarifació específic per a aquesta escola a l’apartat 3.1.3 de la normativa de preus públics aprovada.