Tarifes específiques per a les escoles bressol Trinitat Nova, Germanetes i Caspolino

L’escola bressol Trinitat Nova té un horari reduït i només ofereix esmorzar reforçat a mig matí. Per això les tarifes que s’apliquen són diferents. Podeu consultar el tram de tarifació específic per a aquesta escola a l’apartat 3.1.6 de la normativa vigent de preus públics publicada al BOPB d’ 1 de febrer de 2019.

Les escoles bressol Germanetes i Caspolino tenen cadascuna dos grups amb horari reduït: grup matí (de 9h a 13h) i grup tarda (de 15h a 19h). Les quotes tarifades d’escolaritat i alimentació (esmorzar i  berenar reforçats) es poden consultar a l’apartat 3.1.5 de la normativa vigent de preus públics publicada al BOPB d’ 1 de febrer de 2019.