Tarifes específiques per a les escoles bressol Trinitat Nova, Germanetes, Caspolino, Xiroi i El Petit Príncep

L’escola bressol Trinitat Nova té un horari reduït i només ofereix esmorzar reforçat a mig matí. Per això les tarifes que s’apliquen són diferents. Podeu consultar el tram de tarifació específic per a aquesta escola a l’apartat 3.1.6 de la normativa vigent de preus públics publicada al BOPB de l'1 de juny de 2022.

Les escoles bressol Germanetes, Caspolino, Xiroi i El Petit Príncep tenen cadascuna dos grups amb horari reduït: grup matí (de 9h a 13h) i grup tarda (de 15h a 19h). Les quotes tarifades d’escolaritat i alimentació (esmorzar i  berenar reforçats) es poden consultar a l’apartat 3.1.5 de la normativa vigent de preus públics publicada al BOPB de l'1 de juny de 2022. El proper curs 2022-2023, per als infants que es matriculin al tercer curs del primer cicle d'educació infantil, I2 (grup d’infants de 2-3 anys), també en aquest cas de grups reduïts, el servei d’escolaritat no tindrà cap cost, mentre que el servei d'alimentació serà de pagament amb tarifació social.

Compartiu aquest contingut