Aula 1 + 2

  • Superfície: 91,4 m2
  • Aforament: 90 persones màxim, en funció de l’ús de l’espai i de la disposició del mobiliari

Aula 1

  • Superfície:  53,6 m2
  • Aforament: 53 persones màxim, en funció de l’ús de l’espai i de la disposició del mobiliari

Aula 2

  • Superfície: 37,8 m2
  • Aforament: 37 persones màxim, en funció de l’ús de l’espai i de la disposició del mobiliari