Bombers de Barcelona estrena dos nous vehicles d’intervenció ràpida per actuar a l’entorn de Collserola

Dc, 25/07/2018 - 12:38

Bombers de Barcelona incorpora aquesta campanya d’estiu dos vehicles d’intervenció ràpida que treballen a l’entorn de Collserola per prevenir incendis i actuar de forma més immediata en cas que sigui necessari

La seva dimensió més petita que els camions estàndar permet fer actuacions amb més agilitat i lleugeresa

També estrenen una nova estació meteorològica, que estarà situada prop del tanatori de Sant Gervasi, des d’on es mesuraran els nivells d’humitat, vent i temperatura de forma constant

Bombers de Barcelona incorpora aquesta campanya d’estiu dos vehicles d’intervenció ràpida que treballen a l’entorn de Collserola per prevenir incendis i actuar de forma més immediata en cas que sigui necessari. Aquests vehicles tot terreny estan capacitats per carregar aigua per fer una intervenció puntual immediata, en paral·lel que s’activin els vehicles de més alta capacitat, si és necessari. La seva dimensió ­-més petita que els camions de Bombers- permet fer actuacions amb més agilitat i lleugeresa.

Durant el dia, fan tasques diàries de revisió de l’estat del bosc i d’altres actuacions de prevenció. Els dos vehicles estan situats als parcs de la Vall d’Hebron i Sant Andreu, i en cas d’haver de fer una actuació per un incendi, accedeixen al parc conjuntament amb les dotacions pertinents a través de les portes de Collserola.

Més control meteorològic a Collserola

Enguany també s’ha incorporat, com a novetat, una nova estació meteorològica que està situada a l’entorn del tanatori de Sant Gervasi, que permet mesurar constantment la humitat, la temperatura i la velocitat del vent, una informació fonamental per als Bombers de Barcelona a l’hora de conèixer el risc d’incendi a Collserola.

Aquesta estació se suma a la ja existent a l’Observatori Fabra, i està previst que n’hi hagi una tercera a l’entorn de la carretera de Cerdanyola. Aquests aparells permeten controlar de forma constant els límits dels tres variants –humitat, temperatura i vent– a l’entorn de la serralada de  Collserola de manera que si en algun moment se superen els llindars màxims establerts, s’activa la pre-alerta meteorològica. En funció del nivell d’activació, Bombers de Barcelona configuren els recursos necessaris per si s’hagués d’actuar.

Campanya forestal 2018

Des del 10 d’abril fins al 10 de juny, període anomenat de pre-campanya forestal, Bombers de Barcelona ha dut a terme tot un conjunt d’accions preventives a l’entorn dels sectors forestals que corresponen a la ciutat previ a l’inici oficial de la campanya per part del Consorci del Parc de Collserola. S’han realitzat recorreguts de reconeixement pels sectors forestals; s’ha revisat els hidrants de l’entorn, entre d’altres accions. A més, des del 20 de maig ha entrat en funcionament la caserna de Vallvidrera que reforça la presència de Bombers de Barcelona en el Sector Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes.

Durant la campanya, iniciada l’11 de juny, es compatibilitzen les accions preventives de Bombers de Barcelona amb les activacions de les pre-alertes meteorològiques del Consorci del Parc de Collserola.