Més de 90.000 nens i nenes de Barcelona gaudiran de l’esport escolar durant el curs lectiu 2018-19

Dt, 04/09/2018 - 14:00

Esport escolar. L’oferta municipal esportiva escolar està planificada i dissenyada amb l’objectiu que cap infant quedi sense fer activitat per raons socioeconòmiques.

“L’escola fa esport a la ciutat” i el “Curs esportiu escolar a la ciutat” són els dos programes municipals d’esport escolar, dins i fora de l’horari lectiu, que cada any duu a terme l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. Aquest any, s’han destinat prop de 3.000.000€ en subvencions perquè els escolars puguin accedir a l’esport en el temps de lleure.

Marta Carranza, comissionada d’Esports, ha presentat el 4 de setembre, tota la programació d’esport escolar dins de l’horari lectiu per al curs 2018-19, que es recull en el programa municipal “L’escola fa esport a la ciutat” de l’Ajuntament de Barcelona amb el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. També es presenta el “Curs esportiu escolar a la ciutat”, que engloba l’esport escolar en horari extraescolar.

“L’oferta municipal esportiva escolar està planificada i dissenyada amb l’objectiu que cap infant quedi sense fer activitat per raons socioeconòmiques. Com diu el lema de la campanya informativa, els nens i nenes tenen dret a l’accés universal a la pràctica esportiva, perquè la considerem una eina cabdal en el seu creixement com a persones”, ha dit Carranza.

“L’escola fa esport a la ciutat”

És un programa d’esport escolar en horari lectiu, adreçat a nens i nenes de 5 a 16 anys (des de P5 a 1r Batxillerat), molt consolidat a la ciutat i que enguany oferirà 91.250 places en més de 50 activitats. De la present edició, cal destacar que es duran a terme nous programes de valors i modalitats esportives minoritàries (esports de pel·lícula, reptes saludables, criquet, bàdminton) i s’assentaran uns altres que van començar l’any passat i van tenir bona acollida (tennis taula, percussió corporal i pilota). S’ha de fer especial referència a totes les activitats que s’emmarquen dins dels grans esdeveniments esportius de la ciutat, que faciliten que els més petits puguin gaudir-los: els esports de mar (vinculat a l’activitat de la FNOB), pilota (dins del proper Mundial de Pilota), bàdminton (amb el Barcelona World Tour de Bàdminton) i tots els esports de rodes (pels World Roller Games 2019).

“Curs esportiu escolar a la ciutat”

Aquest programa recull tota la proposta d’activitats esportives fora de l’horari escolar per a l’alumnat de 5 a 17 anys, que han estat valorades, catalogades i homologades per l’Ajuntament de Barcelona per al present curs. El programa inclou a més una campanya de subvencions per facilitar l’accés dels escolars a tota aquesta programació esportiva en temps de lleure. El present curs, la dotació ha ascendit prop de 3.000.000€ amb més de 13.000 subvencions.