Informació general - subhasta immobles

Pròxima subhasta 7 de juny de 2018. 

La informació de les condicions i els béns per subhastar, es publicaran en aquest web un mes abans de la subhasta.