• Aquí trobareu el calendari de pagaments dels tributs i preus públics municipals i la informació relativa corresponent.

  /hisenda/ca/guia-del-contribuent-i-calendari
 • Consulteu els diferents mitjans per pagar els tributs municipals i multes.

  /hisenda/ca/pagaments
 • Informació de contacte de telèfon i correu electrònic per donar suport als nostres usuaris web.

  /hisenda/ca/suport-als-usuaris-daquest-web
 • L'accés a la Carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals i de les d'empadronament, per tal de fer més àgils les vostres gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

  /hisenda/ca/carpeta-del-ciutad%C3%A0
 • L'accés a la Carpeta de les Empreses i Entitats us proporciona informació de les vostres dades fiscals, per tal de fer més àgils les gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

  /hisenda/ca/carpeta-de-les-empreses-i-entitats
 • La Carpeta del Professional és una aplicació que permet, prèvia autorització del contribuent, fer els tràmits amb la hisenda municipal.

  /hisenda/ca/carpeta-del-professional
 • Consulteu les subhastes, adjudicacions directes de vehicles i de béns immobles.

  /hisenda/ca/subhastes-adjudicacions-directes
 • Qualsevol titular d’un vehicle (ja sigui un ciutadà o una empresa) pot fer la identificació de conductors per Internet, a través del tràmit Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades peQualsevol titular d’un vehicle (ja sigui un ciutadà o una empresa) pot fer la identificació de conductors per Internet. 

  /hisenda/ca/identificaci%C3%B3-de-conductors
 • Hi trobareu tots els tràmits i la informació dels canals que podeu utilitzar per dur-los a terme (telemàtic, presencial, telefònic). Separat segons si el tràmit és d’un ciutadà/na, d’una empresa o entitat o si el tramita un professional de la gestió.

  /hisenda/ca/consulteu-podeu-fer-el-tr%C3%A0mit
 • Guia d'impostos, taxes, preus públics i multes a la ciutat de Barcelona.

  /hisenda/ca/aut%C3%B2noms
 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Agència Tributària de Catalunya per permetre el desenvolupament de la gestió tributària catalana amb major proximitat al ciutadà.

  /hisenda/ca/col%C2%B7laboraci%C3%B3-de-l%E2%80%99ajuntament-de-barcelona-amb-tributs-de-catalunya