• Pagament de l'impost sobre béns immobles de l'1 de febrer a l'1 d'abril. 
  Domiciliació  -  Pagament amb targeta o a càrrec del compte bancari    

  /hisenda/ca/pagament-ibi
 • Aquí trobareu el calendari de pagaments dels impostos municipals i la informació relativa als principals impostos.

  /hisenda/ca/guia-del-contribuent-i-calendari
 • Consulteu els diferents mitjans per pagar els tributs municipals i multes.

  /hisenda/ca/pagaments
 • Informació de contacte de telèfon i correu electrònic per donar suport als nostres usuaris web.

  /hisenda/ca/suport-als-usuaris-daquest-web
 • L'accés a la Carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals i de les d'empadronament, per tal de fer més àgils les vostres gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

  /hisenda/ca/carpeta-del-ciutad%C3%A0
 • L'accés a la Carpeta de les Empreses i Entitats us proporciona informació de les vostres dades fiscals, per tal de fer més àgils les gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

  /hisenda/ca/carpeta-de-les-empreses-i-entitats
 • La Carpeta del Professional és una aplicació que permet, prèvia autorització del contribuent, fer els tràmits amb la hisenda municipal.

  /hisenda/ca/carpeta-del-professional
 • Consulteu les subhastes, adjudicacions directes de vehicles i de béns immobles.

  /hisenda/ca/subhastes-adjudicacions-directes
 • Qualsevol titular d’un vehicle (ja sigui un ciutadà o una empresa) pot fer la identificació de conductors per Internet, a través del tràmit Al·legacions o recursos a multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de Barcelona.

  /hisenda/ca/identificaci%C3%B3-de-conductors
 • Hi trobareu tots els tràmits i la informació dels canals que podeu utilitzar per dur-los a terme (telemàtic, presencial, telefònic). Separat segons si el tràmit és d’un ciutadà/na, d’una empresa o entitat o si el tramita un professional de la gestió.

  /hisenda/ca/consulteu-podeu-fer-el-tr%C3%A0mit
 • Guia d'impostos, taxes, preus públics i multes a la ciutat de Barcelona.

  /hisenda/ca/aut%C3%B2noms
 • Pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'1 de març a l'1 de maig.   Domiciliació  -   Pagament amb targeta o a càrrec del compte bancari

  /hisenda/ca/pagament-impost-sobre-vehicles-de-tracci%C3%B3-mec%C3%A0nica
 • Pagament de la taxa per la utilització de la via pública del 15 de febrer al 15 d’abril. Domiciliació  -   Pagament amb targeta o a càrrec del compte bancari

  /hisenda/ca/pagament-de-la-taxa-la-utilitzaci%C3%B3-de-la-p%C3%BAblica-no-domiciliat
 • Pagament de la taxa de guals del 15 de febrer al 15 d'abril.   Domiciliació  -   Pagament amb targeta o a càrrec del compte bancari

  /hisenda/ca/pagament-de-la-taxa-de-guals-no-domiciliat