• Les famílies amb menys recursos poden sol·licitar un ajut del 50% de l’IBI

  Subvencions del 50% de l'IBI per a les llars amb pocs recursos. Es poden sol·licitar fins al 4 de novembre.

 • Guia del contribuent 2016

  Aquí trobareu el calendari de pagaments dels tributs i preus públics municipals i la informació relativa corresponent.

 • Suport als usuaris d'aquest web

  Informació de contacte de telèfon i correu electrònic per donar suport als nostres usuaris web.

 • Pagament

  Consulteu els diferents mitjans per pagar els tributs municipals i multes.

 • Carpeta del ciutadà

  L'accés a la Carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals i de les d'empadronament, per tal de fer més àgils les vostres gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

 • Carpeta del Professional

  La Carpeta del Professional és una aplicació que permet, prèvia autorització del contribuent, fer els tràmits amb la hisenda municipal.

 • Carpeta de les empreses i entitats

  L'accés a la Carpeta de les Empreses i Entitats us proporciona informació de les vostres dades fiscals, per tal de fer més àgils les gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

 • Subhastes i adjudicacions directes

  Consulteu les subhastes, adjudicacions directes de vehicles i de béns immobles.

 • Identificació de conductors

  Qualsevol titular d’un vehicle (ja sigui un ciutadà o una empresa) pot fer la identificació de conductors per Internet.

 • Consulteu on es poden fer els tràmits

  Hi trobareu tots els tràmits i la informació dels canals que podeu utilitzar per dur-los a terme (telemàtic, presencial, telefònic). Separat segons si el tràmit és d’un ciutadà/na, d’una empresa o entitat o si el tramita un professional de la gestió.

 • Autònoms

  Guia d'impostos, taxes, preus públics i multes a la ciutat de Barcelona.

 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Agència Tributària de Catalunya per permetre el desenvolupament de la gestió tributària catalana amb major proximitat al ciutadà.