Guia del contribuent i calendari 2018

Professionals de la gestió

Si sou professionals de la gestió (de la gestoria, de l’advocacia, de l’assessoria fiscal, etc.) heu de fer els vostres tràmits o obtenir informació mitjançant aquest web.

La Carpeta del Professional és una aplicació Portal gratuïta que permet, prèvia autorització del contribuent:

  • Accedir a les principals dades dels clients, que té l’Institut Municipal d’Hisenda
  • Dur a terme electrònicament la majoria dels tràmits i finalitzar-los
  • Fer domiciliacions per lots
  • Adjuntar telemàticament documentació associada al tràmit
  • Fer el seguiment dels tràmits
  • Disposar d’un portal de gestió de clients

Per tenir accés a la Carpeta del professional només cal:

  • Pertànyer a un col·legi o associació que hagi signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
  • Estar adherit a un d'aquests convenis (l'adhesió es fa directament al col·legi o associació)
  • Disposar de signatura electrònica

Si no podeu fer el tràmit sol·licitat o tenir la informació necessària mitjançant Internet, és imprescindible que demaneu una cita per ser atesos a l'Institut Municipal d'Hisenda, per Internet.

D’acord amb les Lleis relacionades a continuació, les Administracions Públiques poden obligar les empreses i els professionals de la gestió a utilitzar mitjans informàtics:

Emparats per aquestes Lleis, l'Ajuntament de Barcelona va incloure aquesta obligatorietat a l'Ordenança fiscal general.


(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.