Esteu aquí

Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera

Barcelona la conformen els seus 73 barris, de molt divers origen històric i evolució. Tots ells tenen elements que sumen per fer de Barcelona un bon lloc on desenvolupar el projecte vital de la seva ciutadania, on fer efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit més ampli. Això no obstant, l’asimètric desenvolupament d’alguns d’ells al llarg del temps, ha generat importants desigualtats socioeconòmiques. En els últims anys, malgrat la recuperació que assenyalen molts indicadors, les diferències territorials han augmentat.

Davant d’aquesta situació, el Govern pren el compromís de treballar per reduir aquestes desigualtats entre els barris, en àmbits fonamentals com els seus habitatges, l’espai públic, l’educació, la salut, i la creació de condicions per a la millora de l’activitat econòmica, definint accions per aconseguir territoris resilients, construïts de la mà de les veïnes i veïns. Cal combinar accions transversals, amb una visió holística i integral, multisectorial, i coordinada de totes les àrees del Govern. El que aquí es proposa constitueix un primer paquet de propostes que caldrà anar revisant i millorant. La reducció de les desigualtats esdevindrà una de les maneres de mesurar l'assoliment d'una Barcelona més justa i feta en comú.

Els barris de de la Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, formen part dels barris que configuren l’Eix Muntanya. En conjunt, són barris caracteritzats per unes dificultats derivades de la seva orografia i de la seva configuració a partir del creixement urbanístic no gaire planificat dels anys 60 als 80. Les dificultats d’accessibilitat s’agreugen amb l’envelliment de la població. D’altra banda, les diverses onades d’immigració, amb baixa formació i qualificació professional, fa més complexa encara la situació d’aquests barris.

Un altre punt fonamental és la seva connectivitat amb  els barris veïns: les dificultats del relleu, juntament amb una alta i alhora baixa densitat de població, dificulten la prestació de serveis i de disposar d’equipaments de proximitat. Unides al relleu i la manca de connexions entre barris, cal consignar dues altres barreres: la manca de permeabilitat de grans equipaments com la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron així com la barrera arquitectònica peatonal de la gran infraestructura viària de la Ronda de Dalt dificulten la connectivitats entre els dos barris. La precarietat de part del parc edificat, afegeixen complexitat a la zona. La rehabilitació és una de les àrees fonamentals de treball en aquests barris, generant propostes innovadores i dirigides a la sostenibilitat energètica i mediambiental.

Les iniciatives dutes a la pràctica fins ara necessiten un canvi d’escala i una visió integral per incrementar i intensificar la incidència i concentrar els esforços en la lluita contra la vulnerabilitat. És per això que es proposa l’Eix Muntanya-Turons com a estratègia i nou espai de referència. En resum: la falda de Collserola ha de deixar de ser un límit i ha d’adquirir connectivitat urbana com a eix cívic vertebrador de la futura ciutat metropolitana.

Aquest ha estat un territori on les diverses administracions hi han destinat recursos ordinaris i extraordinaris. Malauradament, l’any 2010 es va presentar el Projecte d’Intervenció Integral de Sant Genís dels Agudells–Teixonera, a la 7ª convocatòria per opositar als ajuts de la Llei de Barris (Llei 2/2004) amb el suport tècnic del Districte de Horta-Guinardó que finalment no a ser escollit.

Tot i els esforços i les diverses actuacions de millora que s’han dut a terme al llarg dels anys, aquests barris encara segueixen tenint una realitat on cal intervenir-hi de forma intensiva i transversal, juntament amb les veïnes i veïns, entitats, organitzacions ciutadanes i la resta d’agents del territori, per tal de reduir indicadors de pobresa i desigualtat que avui per avui són vigents a Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.