Cura dels objectes

Vitrines protectores - Manipulació i transport - Emmagatzematge

Les vitrines ben segellades permeten crear microclimes específics per als objectes més sensibles.

Atès que la manipulació i el transport d’objectes suposa un risc per a les obres, és fonamental procurar que la manipulació sigui curosa i els embalatges i els sistemes de transport, adequats.

A les sales de reserva s’intenta que els objectes siguin fàcils de controlar, de localitzar i de consultar, i s’eviten les manipulacions i l’acumulació de pols.

Condicionament d’una vitrina amb objectes de metall. Els grànuls de diòxid de silici (gel de sílice) absorbeixen el vapor d’aigua i garanteixen un ambient sec. (©Jordi Mota-MUHBA)

Vitrina: peanya pintada al foc lliure d’emissions nocives, receptacle per a gel de sílice i perfil de silicona per a un segellat perfecte. (©Jordi Puig-MUHBA)

Conductes que insuflen aire condicionat a la humitat i temperatura desitjades dins una gran vitrina.
 
 

Instal·lació d’una gerra. La part original s’encaixa sobre una peça massisa de guix que reconstrueix el volum que li manca i fa de base. (©Jordi Mota-MUHBA).

La bandera de santa Eulàlia es trasllada amb seguretat gràcies a una caixa-vitrina que en permet una supervisió constant i facilita la manipulació sense risc.

Les peces inestables se subjecten amb tiges metàl·liques folrades amb tub de silicona.
 
 

Introducció d’un vehicle dins la sala d’exposicions temporals de la Casa Padellàs.

Pipes de caolí preparades per al seu trasllat a la sala d’exposicions d’El Born Centre de Cultura i Memòria.

La manipulació d’obres de gran format requereix la utilització de grues i sistemes auxiliars.
 
 

A les sales de reserva els objectes són accessibles visualment, cosa que evita manipulacions innecessàries. El mobiliari respon a les dimensions i a les característiques de les col·leccions.

Els objectes s’agrupen segons el tipus de material de què estan fets i segons volum i pes.

Cada objecte té un lloc específic i invariable i es localitza mitjançant un sistema topogràfic.

Suports per estabilitzar i amortir vibracions.
 
 

Els objectes disposats sobre escuma de polietilè s’immobilitzen amb agulles d’acer folrades amb un tub de silicona.

Els maniquins eviten la deformació de les peces d’indumentària. Suport i restauració realitzats pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

Diorama de la col·lecció desat dins una caixa de cartró neutre amb el frontal transparent.
 

La col·lecció numismàtica es disposa sobre escuma de polietilè amb rebaixos circulars on es col·loca cada moneda. Les etiquetes són de Tyvek®, un material inert.

 


Mètode d'emmagatzemar peces de la Col·lecció de petites dimensions.

 


Diferents exemples d'emmagatzemament per a objectes de les Col•leccions de dimensió mitja i gran.