El Centre de Recerca i Debat

El Centre de Recerca i Debat del MUHBA és, d’una banda, el lloc on les diverses línies de recerca i de projectes del museu s’ideen, es mediten, es maduren i on prenen cos abans de passar a les seves corresponents fases de programació i d’execució.

D’altra banda, el Centre de Recerca i Debat és des d’on s’organitzen i es coordinen els diversos formats des dels quals el MUHBA divulga les noves recerques i estudis que fa la comunitat científica sobre la història de Barcelona.

Aquests formats són tot el conjunt de diàlegs d’història urbana, conferències, jornades i seminaris que el MUHBA organitza en la seva programació.

En aquest sentit, el Centre de Recerca i Debat és un punt de trobada per a totes les persones interessades en la història urbana de Barcelona i en el seu patrimoni cultural.