Reserves

Totes les activitats que ofereix el MUHBA s’hauran de reservar per telèfon, trucant al 93 256 21 22 o enviant un correu electrònic a reservesmuhba@eicub.net
Per a la formalització de la reserva caldrà seguir el següent procediment:

Activitats per a grups escolars:

És imprescindible fer la reserva d'una activitat amb dues setmanes d'anticipació.
Una vegada feta la reserva, rebreu per correu electrònic o fax un full de confirmació, on constaran totes les dades de l'activitat (data, hora, activitat, preu, forma de pagament...). Cal presentar aquest full de confirmació i el comprovant de pagament el dia de l'activitat.
S’haurà de fer un ingrés amb l’import de la reserva 15 dies abans de la visita. Tot seguit caldrà que envieu el comprovant de pagament per fax o correu electrònic.
El dia de la visita s’haurà de pagar la diferència en efectiu a taquilles.

Programa d'activitats escolars

Les escoles al MUHBA. Activitat x Activitat

Recomanacions:
Cal comprovar les dades del full de confirmació de reserva que rebreu per fax o correu electrònic. Qualsevol canvi o modificació s’ha de fer amb un mínim de 48 hores abans de la visita. En cap cas no es retornarà l’import pagat.
Es prega puntualitat. Si el retard és superior a 15 minuts no es podrà dur a terme l’activitat.
Els grups escolars han d’anar acompanyats d’un responsable de l’escola. La gratuïtat correspon a dos responsables com a màxim per grup.
Durant l’activitat no hi ha temps de descans.

Activitats per a públic general:

És imprescindible reserva prèvia.
Quan la visita no comença a un dels centres del museu, un cop feta la reserva, les entrades per les activitats es poden recollir a les taquilles del MUHBA Plaça del Rei o fer un pagament bancari al compte corrent de l'Institut de Cultura de Barcelona "La Caixa": 2100 3236 83 2200065134 (s‘hi ha de fer constar el nom, l'activitat i la data).
Quan la visita comença a un dels centres del museu el pagament es farà en efectiu abans de començar l'activitat.

Programa d’activitats per a públic general

Contacte i horaris

Adreça electrònica: reservesmuhba@eicub.net
Telèfon: 93 256 21 22
Fax: 93 268 04 54
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.