L'organització

L'organització

L’Ajuntament de Barcelona diferencia dos nivells d’organització: el polític i l’executiu.

Consulta com s'organitza l'Ajuntament. Trobaràs tota la informació en les seccions següents.

 

 Coneix l'organització


Estructura
executiva
És l’estructura que executa les polítiques concretes.

Estructura
política
És l’estructura que defineix les línies mestres que cal seguir.
ÒRGANS DE GOVERN

Coneixeu els òrgans de govern i les persones que els dirigeixen.


ÒRGANS DE GOVERN
 • Consell Municipal:
  Presidit per l'alcaldessa, consta de 41 regidors i regidores:
  BC 11 | CIU 10 | C's 5 | ERC 5 | PSC 4 | PP 3 | CUP 3.
  El Consell funciona en règim de plenari i de comissions. Té funcions resolutives i d'impuls i control de l'actuació del Govern municipal.

  • El Ple del Consell Municipal
   El Ple del Consell és el màxim òrgan de representació política de Barcelona. Es reuneix mensualment en sessió ordinària.

   Els regidors i les regidores s'organitzen en diversos grups polítics i tenen representació, a més del Consell, a la Junta de Portaveus.

   • Grups polítics municipals.
    Els componen els regidors i les regidores. A través dels grups s'articula la participació en els plens, les comissions i en els organismes en què està representat l'Ajuntament.
   • Junta de Portaveus.
    És un òrgan de suport del Plenari i està integrada pels portaveus dels diversos grups polítics. Té com a tasca principal debatre sobre l'ordre del dia del Consell Municipal.
  • Comissions del Consell Municipal.
   Les comissions del Consell Plenari s'encarreguen de tractar temes específics i es reuneixen periòdicament.
 • Alcaldessa.
  Ada Colau Ballano

  L'alcaldessa o l'alcalde pot delegar funcions als regidors i les regidores per tal de fer més efectiva la tasca de govern.

 • Comissió de Govern.
  La formen l'alcaldessa com a presidenta, els tinents i les tinentes d'alcaldia i els regidors i les regidores que nomena l'alcaldessa com a presidenta.
  • Ada Colau Ballano
  • Gerardo Pisarello Prados
  • Laia Ortiz Castellví
  • Jaume Asens Llodrà
  • Janet Sanz Cid
  • Gala Pin Ferrando
  • Agustí Colom Cabau
  • Laura Pérez Castaño
  • Mercedes Vidal Lago
  • Josep Maria Montaner Martorell
  • Eloi Badia Casas
EQUIP DE GOVERN

Coneixeu els membres de l'equip de govern.

 • Ada Colau Ballano

  • Alcaldessa
  Retribucions

  La retribució anual és de 100.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Gerardo Pisarello Prados

  • Primer tinent d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
  • Regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
  • Regidor president del grup municipal de B Comú
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Laia Ortiz Castellví

  • Segona tinenta d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea de Drets Socials
  • Regidora del Districte de Sant Andreu
  • Regidora Portaveu del Grup Municipal de B Comú
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Jaume Asens i Llodrà

  • Tercer tinent d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència
  • Regidor del Districte de Sants-Montjuïc
  • Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal de B Comú
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Janet Sanz Cid

  • Quarta tinenta d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
  • Regidora del Districte de Nou Barris
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Gala Pin Ferrando

  • Regidora de Participació i Districtes
  • Regidora del Districte de Ciutat Vella
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Agustí Colom Cabau

  • Regidor d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme
  • Regidor del Districte de l'Eixample
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Laura Pérez Castaño

  • Regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI
  • Regidora del Districte de les Corts
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Mercedes Vidal Lago

  • Regidora de Mobilitat
  • Regidora del Districte d'Horta-Guinardó
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Josep Maria Montaner Martorell

  • Regidor d'Habitatge
  • Regidor del Districte de Sant Martí
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Eloi Badia Casas

  • Regidor de Presidència i Territori
  • Regidor del Districte de Gràcia
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

Comissionats i comissionades

 • Amadeu Recasens Brunet

  • Comissionat de seguretat
  Retribucions

  95.000 euros

 • Jordi Via Llop

  • Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Ricard Vinyes Ribas

  • Comissionat de Programes de Memòria
  Retribucions

  78.476 euros

 • Gemma Tarafa Orpinell

  • Comissionada de Salut
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Miquel Àngel Essomba Gelabert

  • Comissionat d'Educació i Universitats
  Retribucions

  29.142 euros

 • Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar

  • Comissionada d'Esports
  Retribucions

  68.000 euros

 • Berta Sureda Berna

  • Comissionada de Cultura
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • M. Dolores López Fernández

  • Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat
  Retribucions

  68.000 euros

 • Eva M. Herrero Alonso

  • Comissionada d'Ecologia
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que la comissionada ha decidit mantenir el mateix sou que cobrava fins ara (2.505 euros nets mensuals, en 15 pagues) i destinarà l'excedent a les mateixes finalitats que les persones adherides al codi ètic de Barcelona en Comú.

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona es distribueix en deu districtes. Coneixeu els vostres responsables municipals més propers.


L'ESTRUCTURA EXECUTIVA

Coneixeu com es gestiona el dia a dia a la ciutat i els seus responsables.


ESTRUCTURA EXECUTIVA
 • Alcaldessa
  Excma. Sra. Ada Colau Ballano

  -------------Alcaldia

  • Gerència Municipal
   Sr. Jordi Martí Grau
   • Gerències Sectorials
    • - Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència
     Sr. Fernando Pindado Sánchez
    • - Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
     Sr. Jordi Campillo Gámez
    • - Gerència de Seguretat i Prevenció
     Sr. Jordi Samso Huerta
    • - Gerència de Presidència i Economia
     Sr. Jordi Ayala Roqueta
     • - Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme
      Sr. José Alberto de Gregorio Prieto
    • - Gerència de Drets Socials
     Sr. Ricardo Fernández Ontiveros
     • - Gerència d'Habitatge
      Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado
    • - Gerència de Recursos
     Sr. Joan Antoni Llinares Gomez
     • - Gerència de Recursos Humans i Organització
      Sr. Ferran Daroca Esquirol
   • Gerències de districtes
    • - Gerència del Districte de Ciutat Vella
     Sra. Mònica Mateos Guerrero
    • - Gerència del Districte de l'Eixample
     Sr. Màxim López Manresa
    • - Gerència del Districte de Sants-Montjuïc
     Sr. Francesc Jiménez Gusi
    • - Gerència del Districte de les Corts
     Sr. Joan Cambronero Fernández
    • - Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
     Sra. Amalia Garriga Viñes
    • - Gerència del Districte de Gràcia
     Sr. Pere Camps Harder
    • - Gerència del Districte d'Horta-Guinardó
     Sr. Eduardo Vicente Gómez
    • - Gerència del Districte de Nou Barris
     Sra. Gemma Arau Ceballos
    • - Gerència del Districte de Sant Andreu
     Sra. Carme Turégano López
    • - Gerència del Districte de Sant Martí
     Sr. José García Puga
ORGANIGRAMA MUNICIPAL

És el directori jeràrquic de l’organització, amb els òrgans, les seves funcions, les dades de contacte i els seus integrants.