Aprovada l’Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l’Aigua : Servei de Premsa

Aprovada l’Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l’Aigua

21/07/2017

Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa aposten per una gestió pública de l’aigua que garanteixi el seu accés universal i assequible i no permeti la manca de subministrament per motius econòmics o socials

L’Associació neix amb l’objectiu de difondre i promoure la gestió pública de l’aigua, així com donar suport a tots aquells municipis que vulguin adoptar aquest model de gestió

La creació de l’AMAP suposa un pas endavant en l’ impuls de la gestió pública de l’aigua, amb criteris de servei públic, transparència i bon govern, al menor preu i amb la major qualitat de servei, amb garantia universal per a les persones

 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda, aquest divendres, a la creació, aprovació dels estatuts i incorporació de Barcelona a l’Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l’Aigua (AMAP). La proposta ha obtingut els vots favorables del Govern municipal –BComú i PSC–, ERC, la CUP Capgirem, l’abstenció del regidor no adscrit i els vots contraris del grup municipal Demòcrata, C’S i el PP.

La creació de l’Associació es va presentar el passat 22 de març, en el marc del Dia Mundial de l’Aigua, on les alcaldesses i alcaldes de Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa van signar un protocol d’intencions per al compromís de la creació de la xarxa. Aquests set ajuntaments aprovaran en els seus consells plenaris de juliol i setembre els acords de constitució de l’AMAP, els estatuts i la seva adhesió a la xarxa.

Aquest tràmit suposa el compliment del compromís adquirit per part de l’Ajuntament de Barcelona de la creació d’una xarxa per una gestió pública, transparent, participativa i sostenible del cicle integral de l’aigua municipal, oberta també a ens supra-municipals, sectors acadèmics i societat civil organitzada.

L’Ajuntament de Barcelona, en aquests primers moments, desenvoluparà un paper important d’impuls inicial i suport als diferents ajuntaments amb l’objectiu que el proper mes de desembre es realitzi l’Assemblea Constituent de l’AMAP, amb la incorporació de nous municipis i entitats. L’Associació tindrà la seva seu a l’edifici de BCASA (Barcelona Cicle de l’Aigua, SA), al carrer Acer, 16, de Barcelona, tot i que, més endavant, la seu es podrà establir a qualsevol dels municipis membres de la xarxa.

L’AMAP es constitueix com una associació sense ànim de lucre, amb l’objectiu de difondre i promoure la gestió pública de l’aigua, així com donar suport a tots aquells municipis que vulguin apostar per aquest model de gestió.

Per assolir aquest objectiu i de manera coordinada amb la resta de municipis, l’AMAP, podrà dur a terme diferents activitats, entre les quals, destaquen:

– Difusió, promoció i impuls de la gestió pública de l’aigua, articulant tots els actors interessats en aquest model de gestió.

– Facilitar i oferir suport a tots aquells municipis que vulguin apostar per aquest model de gestió, aportant-los assistència, coneixement i acompanyament.

– Promoure les col·laboracions publico-públiques a través del treball de col·laboració amb altres ciutats i organitzacions socials, ecologistes, acadèmiques, sindicals i operadors de l’aigua i sanejament que treballen per un model públic de la gestió de l’aigua.

– Creació d’una línia comunicativa pròpia que possibiliti la difusió dels seus missatges i objectius. Organització de jornades, seminaris i cursos.

– Creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis. Recolzar i participar en iniciatives dels municipis per divulgar la gestió pública de l’aigua.

– Impuls d’iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobra la gestió de l’aigua. Col·laboració amb xarxes nacionals, estatals i internacionals.

– Incidir en les polítiques públiques relatives a la gestió pública de l’aigua.

– Crear un centre de recursos o base documental d’experiències, iniciatives i estudis. Proveir serveis d’assessorament i d’assistència jurídica i administrativa en processos de finalització de concessions i/o internalització de serveis públics municipals.

– Realització d’estudis, informes i dictàmens, econòmics i jurídics, respecte de la viabilitat del rescat de concessions. Aquests estudis i informes els podrà realitzar directament, contractar-los, recomanar qui els pugui executar, o impulsar col·laboracions bilaterals entre municipis.

La creació de l’AMAP comporta una important millora en la finalitat de promoure i impulsar la gestió pública de l’aigua, amb criteris de servei públic, transparència i bon govern, al menor preu i amb la major qualitat de servei, amb garantia universal per a les persones, per tant sense cap mena de dubte representarà una potenciació en termes d’eficàcia i eficiència en la prestació del servei públic del cicle de l’aigua i en la realització d’activitats d’interès municipal per part de l’Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit de les seves competències.

 Compartiu aquest contingut